Torsdager i Erdal kirke

Nesten hver torsdag er det et arrangement i Erdal kirke.  Torsdag 13. april kl.1 9.00 er det MUSIKKAFE i  Menighetssalen Erdal kirke. Gun...

Les mer

Te-fest i Strusshamn kirke

Kirkeringen har Te-fest i menighetssalen i Strusshamn torsdag 27. april kl. 19.00. 

Les mer

Ledig stilling - sesongarbeider gravplassene

Sesong/hjelpearbeider-stilling i 100 % stilling , ved gravplassene på Askøy Perioden 1. mai til 30. september

Les mer

Bli med på korprosjekt CREDO!

Det var en flott og etterlengtet opplevelse å få samles til korøvinger og fullskala konsert i et stort og heltent prosjektkor sist jul! Og ...

Les mer

Soknepreststilling i Strusshamn sokn er utlyst

Sokneprest Godtfred Haugland blir pensjonist til sommeren, og soknepreststillingen i Strusshamn sokn er nå utlyst.

Les mer

Nytt menighetsblad på nett

Første nummer av a:men i 2023 kan nå leses på nett. Les om streaming fra Strusshamn, og om oppfordring til å stille til menighetsrådsvalg, ...

Les mer

Velkommen til møte med biskop Thomas, fra Egypt

Fredag 12. mai kl 13.00 – 15.00, i Strusshamn kirke.  Biskop Thomas er biskop i bispedømmet El-Qussia og Mar, i Øvre Egypt – sør i Egyp...

Les mer

Soknepreststilling i Erdal sokn er utlyst

Sokneprest Trygve Eiken blir kapellan i Birkeland menighet, og soknepreststillingen i Erdal er ledig.

Les mer

a:mens julenummer på nett

I dette nummeret har vi skrevet om 100-års-jubilanten Ask omsorgssenter, et spennende skoleprosjekt om dåp, og du kan lese juleandakt og re...

Les mer

a:men nr 4 på nett

Nå kan du lese menighetsbladet på nett, og dette nummeret inneholder mye om sommerens konfirmantleirer og navn på årets konfirmanter

Les mer

Givertjenesten vår

Vil du hjelpe ungdomsarbeidet økonomisk?

Les mer

Sommer-a:men på nett

I dette nummeret av a:men finner du blant annet masse bilder fra diverse aktiviteter i og rundt kirkene på Askøy. Bladet kommer i posten uk...

Les mer

Alle menighetene

Velg kalender