Nytt menighetsblad på nett


Vi tar avskjed med sokneprest Harald Forland, som blir pensjonist. Samtidig ønsker vi velkommen til nye prester. Hva er det vi markerer Kristi Himmelfartsdag og Pinsedag? Og kjenner du til hva de ulike leddene i en gudstjeneste egentlig inneholder? Dette og mye mer kan du lese om i siste menighetsblad.

Bladet kommer i posten 1. juni. Du kan lese bladet på nett her.

a:men nr 3 2021

Tilbake