Tilbud og aktiviteter for barn og unge


 

Trosopplæring fokuserer på barnets plass i Guds rike.

«GUD GIR – VI DELER» er satt som overskrift på Plan for trosopplæring i Den norske kirke.
Vi deler er uttrykk for at hele menigheten er et lærende fellesskap.
Opplæringen må bære preg av totalformidling, der kunnskap og opplevelser i menighet og hjem gir læring i og av fellesskapet.

VI DELER tro og undring
VI DELER kristne tradisjoner og verdier
VI DELER opplevelser og fellesskap
VI DELER håp og kjærlighet

Visjonen er en raus og tydelig kirke der barn og unge lever livet i tro, håp og kjærlighet.

 

 

Formålet for trosopplæringen er å bidra til en systematisk og sammenhengende trosopplæring som
•  vekker og styrker kristen tro
•  gir kjennskap til den treenige Gud
•  bidrar til kristen livstolkning og livsmestring
•  utfordrer  til  engasjement  og  deltakelse  i  kirke  og samfunnsliv for  alle  døpte  i  alderen  0–18  år,  uavhengig  av  funksjonsevne

I menighetene på Askøy har vi noen trosopplæringstiltak som er felles for alle menighetene og noen som er spesifikke for de individuelle menighetene. Trykk på "Trosopplæringstiltak på Askøy" over her for å se hva som skjer der du hører til!

 

Trosopplæringsstaben:

Linda Guttormsen -  Trosopplæringsleder
(kontaktperson Herdla og Tveit)

linda.guttormsen@kirken-askoy.no

Tlf: 474 11 007

 

Anita Skjæveland - Kateket
(kontaktperson konfirmasjon, alle menigheter)

kateket@kirken-askoy.no
tlf: 41 64 89 73

 

Pia Merete Melby - Menighetspedagog/Trosopplærer
(kontaktperson Ask og Erdal)

pia.melby@kirken-askoy.no
tlf: 56 15 71 26 / 926 84 272

 

Sigrun Landro Thomassen - Menighetspedagog
(kontaktperson Strusshamn)

sigrun.thomassen@kirken-askoy.no
tlf: 56 15 71 21 / 97 15 00 88

Trosopplæring