Begravelse


Askøy kirkelige fellesråd er ansvarlig for driften av gravplassene på Askøy. Alle som har fast bostedsadresse i Askøy har rett til fri grav på Askøy. Begravelsen foregår for det meste fra den kirken som vedkommende sokner til, men det er også mulighet for at begravelsessermonien kan skje andre steder enn i den lokale kirken. Dette kan taes opp med begravelsesbyrået eller med kirkekontoret i Askøy.

Når et menneske dør uten noen pårørende i sin nærhet, underretter politiet eller presten de pårørende så snart som mulig (går med sørgebud).

Begravelse skal normalt finne sted innen 10 virkedager etter dødsfallet. (Dvs inntil 14 dager inklusiv lørdager og søndag.)

Møtet med sørgende er en av kirkens viktigste oppgaver. Mange prester og diakoner har i senere år utdannet seg spesielt for å kunne møte pårørendes behov ved ulykker og katastrofesituasjoner.

Kirkelig begravelse er en gudstjenestelig handling som består av lesning fra Bibelen, bønn og en kort tale. Ved graven (eventuelt i krematoriet) foretas jordpåkastelse.
 Presten kaster tre ganger jord på kisten og sier: «Av jord er du kommet. Til jord skal du bli. Av jorden skal du igjen oppstå.»
Det er så langt det er kapasitet ved gravplassen mulig å opprette feste av grav. Dette betyr at graven ved siden av den grav avdøde legges i blir knyttet sammen slik at dette blir ett gravsted. Kostnaden for å feste en grav i Askøy finner du i linken under "Kostnader og avgifter" på denne siden. Gravfeste opprettes for 20 år med en maksimaltid på 60 år fra siste jordfestedato.*
 Ved ønske om prest som ikke har tjeneste i kommunen, tar presten betaling ihht satser fra kirkedept. pt kr. 3000,-. Presten/Bispedømmet sender egen faktura.

I Askøy tilbyr gravferdsforvaltningen flere tjenester: opprettelse av «Forhåndsbetalt gravstell», oppretting og bolting av gravstein. (se under)

Ta kontakt med driftsleder Hege Johannesen på telefon 45 68 55 75 for mer informasjon om tjenestene.

Velg tema gjennom linkene under, så kommer dere til rett side for informasjonen.