Begravelse


Det er mange praktiske gjøremål som må tas hånd om etter et dødsfall. Som nærmeste pårørende kan du bestemme om du vil ta deg av dette selv eller bruke et begravelsesbyrå til hele eller deler av arbeidet. Gravferdsloven regulerer hvem som er juridisk ansvarlig for gravferden. Den samme loven stiller også en del krav og betingelser i forhold til når gravlegging må finne sted og andre praktiske ting. For mer informasjon om lover og regler knyttet til gravferden anbefaler vi deg å ta kontakt med oss eller med ønsket begravelsesbyrå.

 

 

Gravferd eller kremasjon?
Hvis ikke den avdøde selv har tatt en bestemmelse om gravferd eller kremasjon, må de pårørende ta stilling til det. Skal avdøde gravlegges i kiste eller kremeres?

Seremoni før kremering blir ofte kalt bisettelse. Det er også mulig å foreta kremasjon uten seremoni. Det kan da fortas urneseremoni med påfølgende nedsetting av urnen på gravplassen.

Tidspunkt og sted
Gravlegging og kremasjon skal skje innen 10 virkedager etter dødsfallet, altså innen 14 dager inkl. lørdag og søndag. Alle som har fast bostedsadresse på Askøy, har rett til fri grav på Askøy. Man kan velge en av gravplassene på Askøy for gravlegging.

Askeurnen må settes ned innen 6 måneder etter dødsfallet. Pårørende må selv henvende seg til gravplassmyndighetene for å avtale tidspunkt for nedsetting av urne. Etter søknad kan denne fristen forlenges dersom det foreligger tungtveiende grunner.

Seremoni
I de fleste tilfeller skjer planleggingen av seremonien sammen med prest eller annen leder for seremonien, begravelsesbyrå og pårørende. På Askøy kan man velge mellom alle våre 5 kirker, Møllendal kapell og enkelte forsamlingslokaler eid av andre organisasjoner enn kirken dersom man ønsker et mer nøytralt lokale. De fleste tros- og livssynsamfunnene har egne kirkebygg og menighetslokaler som ofte benyttes til begravelser og bisettelser. Askøy kommune har bygget et eget seremonirom i Havna, Strusshamn, men det er foreløpig ikke klart til bruk.

Begravelsen kan også foregå uten seremoni. Ved ønske om prest som ikke har tjeneste i kommunen, tar presten betaling ihht satser fra kirkedept. pt kr. 3000,-. Presten/Bispedømmet sender egen faktura. Kirkelig begravelse er en gudstjenestelig handling som består av lesning fra Bibelen, bønn og en kort tale. Ved graven (eventuelt i krematoriet) foretas jordpåkastelse.

 Presten kaster tre ganger jord på kisten og sier: «Av jord er du kommet. Til jord skal du bli. Av jorden skal du igjen oppstå.»

 

Gravplass

Askøy kirkelige fellesråd er ansvarlig for driften av gravplassene på Askøy. Det er så langt det er kapasitet ved gravplassen mulig å opprette feste av grav. Dette betyr at graven ved siden av den grav avdøde legges i blir knyttet sammen slik at dette blir ett gravsted. Kostnaden for å feste en grav i Askøy finner du i linken under "Kostnader og avgifter" på denne siden. Gravfeste opprettes for 20 år med en maksimaltid på 60 år fra siste jordfestedato.* I Askøy tilbyr gravferdsforvaltningen flere tjenester, som blant annet oppretting og bolting av gravstein. (se under)

Ta kontakt med driftsleder Geir Kjerpeseth på telefon 56 15 71 00 for mer informasjon om tjenestene.

 

Trenger du noen å snakke med?

Møtet med sørgende er en av kirkens viktigste oppgaver. Mange prester og diakoner har i senere år utdannet seg spesielt for å kunne møte pårørendes behov ved ulykker og katastrofesituasjoner. Ta kontakt med en av våre lokale prester eller diakoner i menighetene. Du finner oss under kontakt, her på hjemmesiden vår.

Du kan også ta kontakt med sjømannskirkens nettprester. De er her for deg når du trenger noen å prate med. Du kan kontakt dem både på e-post og chat. I Nettkirken finner du prester som du kan snakke med om livet, troen, tvilen, religion og verdispørsmål – kort sagt; alt mellom himmel og jord. Deres mål er ikke å gi deg fasitsvarene, men å være noen du kan drøfte livets viktigste spørsmål med. Les mer på nettkirken.no .

 

Velg tema gjennom linkene under, så kommer dere til rett side for informasjonen.