Navnet Minnelund


Med Navnet Minnelund menes at det ved Skiftesvik, Erdal og Tveit gravplass, er et felles gravminne med tilhørende gravfelt for urnegraver. På felles gravminne settes navneplater med navnet til avdøde og det er anledning til å plassere avskårne blomster, krans og lys ved minneplaten. Minnelundene på Askøy ligger i vakre og rolige omgivelser.

 

Denne formen for gravsted er et supplement til tradisjonelle gravsteder med egne gravminner. “Navnet minnelund” er ikke det samme som anonym grav fordi: • Nedsetting av urne skjer med deltakelse fra pårørende. • Gravstedet er kjent. • Den avdøde får egen navneplate på felles gravminne i minnelunden. • Graven blir, på samme måte som andre gravsteder, festet/leiet. 
 

Bestilling av gravsted i navnet minnelund

Bestilling av gravsted i «navnet minnelund» skjer først i forbindelse med dødsfall. Informasjon om at dette ønskes gis til gravferdsmyndigheten via begravelsesbyråene når dødsfall meldes. De første 20 årene er gravstedet frigrav på samme måte som for vanlige graver. Det er anledning til å reservere tilleggsgrav. Reservert tilleggsgrav betales det festeavgift for. 

Om navneplaten

Navneplaten betales av fester av graven. Om en reserverer plass til tilleggsgrav, blir det også reservert plass til navneplate. Man kan senere skifte ut den først oppsatte navneplaten og ha to navn på samme plate dersom det blir aktuelt. Bare standard navneplate etter fastsatt form og mål kan settes opp. Det er gravferdsmyndigheten som er ansvarlig for montering av platen på gravminnet.

Vedlikehold

Minnelunden har en felles beplantning som stelles av kirkegårdsbetjeningen. Det er ikke anledning til å sette blomster på selve graven, men det legges til rette for å kunne sette avskårne blomster og lys ved felles gravminne. Ansatte ved kirkegårdene eller kirkeverge vil kunne gi utfyllende informasjon om Navnet Minnelund. Tlf 56 15 71 00.

Pris for minneplate med navn, dato og årstall:

Skiftesvik gravplass:
Plate støpt i bronse er kr. 6.390,-  inkl. mva., levert av EIKNER NATURSTEIN. Prisen for dekor i platen er + kr. 1.200,-. Prisen er inkl. montering.  tlf. 55987000.

Plate i syrefast stål med lasergravert tekst. Samme bredde og høyde, men tynnere enn de ovennevnte platene. Pris er kr. 2 500,-. inklusiv montering. Kontakt kirkekontoret for plate og montering.

Priser for navneplater  på Erdal gravplass: 3.900,- 

Priser for navneplater  på Tveit gravplass: 2.500,- 

 

Se ellers Lokale kirkegårdsvedtekter for Askøy, eller Kirkegårdene i Askøy – en orientering.

Disse finner du på www.kirken-askoy.no under gravferd, eller ved å henvende deg til kirkekontoret.

Tilbake