Erdal gravplass - utbygging 2020


Den 28.9.2020 startet arbeidet på den nye delen av Erdal gravplass. Ny informasjon er lagt ut 27.11.20

 

27.11.20

Vi har nå jobbet i 2 måneder, og er kommet ganske langt inn i feltet. 30.10.20 la vi ut forrige  informasjon og meldte da at boring også vil kunne skje mandag til onsdag mellom kl. 16.00 og kl. 18.00. Nå melder vi at det i samme tidsrom også vil kunne skje sprenging. Dette gjelder fra mandag 30.11.20.

 

Pga. at kirkekontoret avslutter dagen kl. 15.00, vil SMS-meldingene varsle at sprenging vil kunne skje på ettermiddagen (frem til kl. 18.00) og at det kan bli utsatt til formiddagen påfølgende dag. Hvis sprengingen blir utsatt slik, vil kirkekontoret sende ny SMS-melding om morgenen for å informere om utsettelsen og angi ca. tidspunkt for sprenging.

 

Så langt følger vi støykravene og har god margin ifht. rystelseskravene.

 

30.10.20 Informasjon: 
Vi har nå jobbet 1 måned. Det startet med at vi måtte pigge fjell den første dagen (28.09) for å etablere innkjørselen, og vi beklager støyen det medførte. Etter det har vi overholdt støykravene, og sprengningene har til nå lagt klart under rystelseskravene.

Vi hadde dirigering av trafikken, med dirigent og følgemann ved transporter. Nå går dette greit ved at lastebilene snur inne på byggeplassen, slik at vi unngår mye rygging i bakken.

Med hensyn på støy er vi nå kommet inn ca. 100 meter fra veien og da reduseres støyen mot dere. Til nå har vi boret og sprengt fra kl. 08.00 – 16.00 mandag til onsdag, og avsluttet uken torsdag kl. 13.30.

I de kommende ukene vil boring kunne skje også kl.16.00 til 18.00 mandag til onsdag.

På mandag den 2. november vil bli perioder med støyende arbeid i forbindelse med pigging av store steiner som må deles.

Vi beklager at vi har hatt biler parkert i bakken på møteplassene. Dette skjerpes inn nå.

---------------------

Det ble avholdt informasjonsmøte med naboer som blir mest berørt av anleggsarbeidet torsdag den 24.9.20. 
Se bilder fra informasjonsmøte her: 

Vi har mottatt mobiltelefonnummer til naboene i Sprengsdalsveien og disse vil bli varslet dersom veien blir stengt en kort periode.  SMS varsling vil også bli brukt dersom vi vil varsle om hendelser som er utenom "det normale" anleggsarbeidet.  Sprengning vil bli varslet med lydsignal. Sprengning vil normalt kun foregå mellom 08.00 og 16.00. Dersom du ønsker varsling på SMS og ikke allerde har mottatt melding, kan du ta kontakt med oss på post@kirken-askoy.no eller ringe 56157100 for å bli knyttet til sms tjenesten.

 

Tilbake