Diakoni


Trenger du et medmenneske å snakke med?

Da kan du kontakte en av diakonene på Askøy.
Vi har også frivillige som eventuelt kan besøke deg for mindre gjøremål og tjenester.
Har du utfordringer i hverdagen som du trenger å dele, kan vi tilby å hjelpe deg på veien og forsøke å være en brobygger.
Sammen kan vi prøve å oppnå en best mulig mestring av din hverdag. Vi har taushetsplikt.

Diakonene har blant annet kompetanse på sorg- og sjelesorgsamtaler og har ansvar for kirkens omsorgstjeneste.
Vi representerer Den norske kirke, men har ingen krav til tro og livssyn for at vi skal snakke med deg.

Sorggruppe? Noe for deg?

Har du mistet noen som står deg nær? Kunne det vært fint å være med i en samtalegruppe om sorg? Kjenner du kanskje noen andre som er i den situasjonen?

Kirkene på Askøy har tilbud om sorggruppe både vår og høst. Gruppen samles 6-8 ganger og ledes av diakonene og frivillige.
Sorggruppen er åpen for alle uansett livssyn. 
Tilbudet er gratis.

Ta kontakt med kirkekontoret for mer informasjon og påmelding.
Telefon. 56 15 71 00 (kl.8.30-15.00)
Epost: post@kirken-askoy.no

Kontaktinfo finner du her: