Kontakt/adresser


Kirkekontoret
Tel. 56 15 71 00 
Epost: post@kirken-askoy.no
Adresse: Lyngneset 26, 5302 Strusshamn Se kart
Åpningstid: man. – fred. 08.00 – 15.00. (Telefontid fra kl. 08.30-15.00)
Kontonummer til Askøy kirkelige fellesråd: 6515 06 09970.
Kontonummer til givertjenesten (Ungdomsarbeid i Askøy) er 6504 05 48283.
Menighetsbladet: amen.askoy@gmail.com. Kontonummer: 3633 33 44933. 
Hver menighet har sitt eget kontonummer og Vippsnummer. Se menypunktet Menighetene.

Adresser og VIPS nummer

Beredskapstjeneste

Vi minner om at prestene og diakonene er til disposisjon for samtaler, sjelesorg og soknebud (nattverd med enkeltpersoner), etter nærmere avtale med dere.
Kontakt oss på telefon: 56 15 71 00
Dersom dere har behov for «uoppsettlige tjenester» – dvs tjenester som haster etter klokka 1500 og før 0900 på hverdager eller i helgen, ringer dere landsdekkende beredskapstelefon 22 88 14 85. Fra dette nummeret vil det så gis melding videre til beredskapsprest i Vesthordland prosti.

Beredskapsplan for kirken i Askøy.

Konsulent

Anne Borghild Strand Andersen

56157100

48150028

Send e-post

assisterende kirkeverge

Håkon Andersen

56157131

91759628

Send e-post

Kirketjener

Erlend Bakke

56146750

41628714

Send e-post

Organist

Marija Bernotaite

46389955

Send e-post

Ungdomsarbeider/vikar

Solveig Hauge Birkenes

954 94 407

Send e-post

Sokneprest i Erdal

Harald Forland

56157124

91777473

Send e-post

Sokneprest i Tveit

Marianne Bergsjø Gammelsæter

95806920

Send e-post

Kirketjener

Erita Gangdal

41662239

Send e-post

Ungdomsarbeider

Henny Martine Genius

92895115

Send e-post

Menighetspedagog

Bergljot Gjedrem

47257021

Send e-post

Organist

Anne-Gurine Folgerø Gjøsæter

95844373

Send e-post

Ungdomsprest/vikar

Thor Haavik

41085833

Send e-post

Sokneprest i Ask og Herdla

Astrid Marie Haugland

56 15 71 32

99360665

Send e-post

Sokneprest i Strusshamn

Godtfred Haugland

55097451

45601221

Send e-post

renholder

Turid Haugland

93202228

Send e-post

Driftsleder kirkegårdene

Hege Johannesen

45685575

Send e-post

Kirketjener

Kjersti Godø Johannessen

56140014

98054815

Send e-post

Kirkegårdsbetjent

Geir Kjerpeseth

56158141

90173435

Send e-post

Diakon

Terje Stig Knudsen

93401241

Send e-post

Diakon

Lena Kristiansen

978 92 074

Send e-post

Menighetspedagog

Pia Merete Melby

56157100

92684272

Send e-post

Prostiprest

Michal Møgster

41406667

41406667

Send e-post

Diakonimedarbeider

Hildegunn Norbakken

56157134

98426344

Send e-post

Ungdomsprest

Ingrid Myrtveit Petersen

97589552

Send e-post

Organist

Jolanta Ravnanger

56145105

45426144

Send e-post

Kantor

Hermund Rebnord

56157129

92848322

Send e-post

Fungerende prost

Øystein Skauge

90051359

Send e-post

Ungdomsarbeider

Lene Skjerve

97763379

Send e-post

Kateket

Anita Skjæveland

56157133

41648973

Send e-post

Kirketjener

Ine Solbakk

45861033

Send e-post

Ungdomsarbeider

Ingvild Tangset

458 09 549

Send e-post

Menighetspedagog

Sigrun Landro Thomassen

56157119

97150088

Send e-post

Renholder

Karin Torsvik

98822166

Send e-post

Kirkeverge

Geir Viksund

56157120

93255254

Send e-post

Klokker

Rune Øystese

55 54 07 54

92684972

Send e-post

Fagarbeider

Leif Magne Ådlandsvik

40416140

Send e-post

Askøy kirkelige fellesråd

Askøy kirkelige fellesråd sitt arbeidsområde og ansvar er knyttet opp mot Kirkeloven og  Gravferdsloven. Fellesrådets hovedoppgave er å tilrettelegge gode rammebetingelser for det menighetsbyggende arbeidet i de 5 soknene, både for kirkelige tilsatte, menighetsrådene og det frivillige arbeidet i kirken. Oppgavene ligger bl.a. i administrasjon og personalforvaltning, ansvar for budsjett og regnskap, utbygging og vedlikehold av kirker og kirkegårder. Kirkekontoret har egne lokaler, bygget i 2009, i tilknytning til Strusshamn kirke  i Lyngneset 26, 5302 Strusshamn.

Ved kirkevalget den 14.9.2015 ble det valgt nye medlemmer fra de 5 menighetsrådene, og fra 1.12.2015 er fellesrådet sammensatt slik:


Frode Hanuren, leder
 Thor Arne Borlaug, varamedlem Valgt av Tveit menighetsråd
Johan Bergersen, nestleder
 Otto Arne Utkilen, varamedlem Valgt av Ask menighetsråd
Mårten Skajaa, medlem
 Lill Drange, varamedlem Valgt av Erdal menighetsråd
Kjell Lyder Berland, medlem
 Einy Daviknes, varamedlem Valgt av Herdla sokneråd
Johannes Kyte, medlem
 Nils Arne Sæbø, varamedlem Valgt av  Strusshamn menighetsråd
Ivar Eidsaa (Ap), medlem
 Torill Jørgensen Frøise (R) varamedlem Valgt av Askøy kommune
Harald Forland, medlem
 Michal Møgster, varamedlem sokneprest i Erdal, oppnevnt av biskopen
 sokneprest i Strusshamn

Dessuten møter fast  uten stemmerett:
Håkon Andersen, assisterende kirkeverge.
Geir Viksund, kirkeverge og sekretær for rådet.

Les protokoller og årsrapporter HER