Kontakt/adresser


Kirkekontoret
Tel. 56 15 71 00 
Epost: post@kirken-askoy.no
Adresse: Lyngneset 26, 5302 Strusshamn Se kart
Åpningstid: man. – fred. 08.00 – 15.00. (Telefontid fra kl. 08.30-15.00)
Kontonummer til Askøy kirkelige fellesråd: 6515 06 09970.
Kontonummer til givertjenesten (Ungdomsarbeid i Askøy) er 6504 05 48283.
Menighetsbladet: amen.askoy@gmail.com. Kontonummer: 6504 05 74322 og Vippsnummer 720650
Hver menighet har sitt eget kontonummer og Vippsnummer. Se menypunktet Menighetene.

Adresser og VIPPS nummer

Beredskapstjeneste

Vi minner om at prestene og diakonene er til disposisjon for samtaler, sjelesorg og soknebud (nattverd med enkeltpersoner), etter nærmere avtale med dere.
Kontakt oss på telefon: 56 15 71 00
Varsling i kontortiden er det vakthavende prest på Askøy som har vakt. Dvs mellom kl. 9.00 – 15.00 alle hverdager. Telefon 56157100 Utenom denne tid er det alltid en prest innen prostiet som har beredskapsvakt. Politiet har telefonnummeret til beredskapstjenesten.   

Beredskapsplan for kirken i Askøy.Administrasjon

kirkeverge

Therese Nesse Mokkelbost

56157120

93612276

Send epost

Kirkeverge, assisterende

Håkon Andersen

56157131

91759628

Send epost

Konsulent

Anne Borghild Strand Andersen

56157100

48150028

Send epost


Prester

Prost

Jan Tommy Fosse

56157100

92463278

Send epost

Sokneprest i Ask og Herdla

Astrid Marie Haugland

56 15 71 22

99360665

Send epost

Sokneprest i Strusshamn

David Skutlaberg

41410790

Send epost

Sokneprest i Tveit

Jørgen Skogestad Kleiven

93490680

Send epost

Ungdomsprest (permisjon)

Ingrid Myrtveit Petersen

97589552

Send epost

Vikar ungdomsprest

Erlend Fauskanger

90830093

Send epost


Organister

Kantor

Endre Dåvøy

91388159

Send epost

Kantor

Hermund Rebnord

56157129

92848322

Send epost

Organist

Marija Bernotaite

46389955

Send epost

Organist

Jolanta Ravnanger

45426144

Send epost


Kirketjenere

Kirketjenervikar

Martine Aaland

91914977

Send epost

Kirketjenervikar

Lisa Andersen

900 31 774

Send epost

Kirketjener

Eline Deinboll

95201134

Send epost

Kirketjener

Erita Gangdal

41662239

Send epost

Kirketjenervikar

John-Edvard Genius

982 03 333

Send epost

renholder

Turid Haugland

93202228

Send epost

Kirketjener

Kjersti Godø Johannessen

98054815

Send epost

Kirketjener

Ørjan Knutsen

40089727

Send epost

Kirketjener

Ine Solbakk

45861033

Send epost

Kirketjenervikar

Maria Andersen Stokke

93806984

Send epost

Kirketjenervikar

Johannes Lofstad Tangseth

40398307

Send epost

Klokker

Rune Øystese

55 54 07 54

92684972

Send epost


Trosopplæring

Trosopplæringsleder

Linda Aslaug Guttormsen

47411007

Send epost

Menighetspedagog

Pia Merete Melby

56157126

92684272

Send epost

Kateket

Anita Skjæveland

56157133

41648973

Send epost

Menighetspedagog

Sigrun Landro Thomassen

56157121

97150088

Send epost


Diakoner

Kantor

Endre Dåvøy

91388159

Send epost

Avd leder / Diakonimedarbeider

Trude Munkvold

56157130

97 62 79 59

Send epost

Diakonimedarbeider

Hildegunn Norbakken

56157134

98426344

Send epost


Ungdomsarbeidere

Ungdomsarbeider

Henny Martine Genius

92895115

Send epost

Ungdomsarbeider

Lene Skjerve

97763379

Send epost


Gravplass

Gartner

Erlend Bakke

56146750

41628714

Send epost

Kirkegårdsbetjent

Tone Blytt

56 15 71 14

99563009

Send epost

Driftsleder

Geir Kjerpeseth

90173435

Send epost

Askøy kirkelige fellesråd

Askøy kirkelige fellesråd sitt arbeidsområde og ansvar er knyttet opp mot Kirkeloven og  Gravferdsloven. Fellesrådets hovedoppgave er å tilrettelegge gode rammebetingelser for det menighetsbyggende arbeidet i de 5 soknene, både for kirkelige tilsatte, menighetsrådene og det frivillige arbeidet i kirken. Oppgavene ligger bl.a. i administrasjon og personalforvaltning, ansvar for budsjett og regnskap, utbygging og vedlikehold av kirker og kirkegårder. Kirkekontoret har egne lokaler, bygget i 2009, i tilknytning til Strusshamn kirke  i Lyngneset 26, 5302 Strusshamn.

Ved kirkevalget den 9.9.2019 ble det valgt nye medlemmer til de 5 menighetsrådene. Menighetsrådene velger en fast representant og en vararepresentant til fellesrådet. Askøy kommunestyre og Biskopen velger også en fast og en vararepresentant. 

Fra 1.12.2019 er Askøy kirkelige fellesråd sammensatt slik:


Ivar Eidsaa, leder
Therese B. Ellingsund, varamedlem. Valgt av Herdla sokneråd

Anne-May-Britt Eiertsen Hauken, nestleder
 Gerd Olaug Vikesland, varamedlem. Valgt av Erdal menighetsråd

Reidun Walderhaug, medlem. 
Johannes Kyte, varamedlem. Valgt av Strusshamn menighetsråd

Johan Bergersen, medlem
Anita Hafstad Norheim, varamedlem. Valgt av Ask menighetsråd

Thor Arne Borlaug, medlem
 Frode Hanuren, varamedlem. Valgt av  Tveit menighetsråd

Kristin Ravnanger (Krf), medlem
Nina O. Fauskanger (Ap) varamedlem. Valgt av Askøy kommune

Jan Tommy Fosse, medlem, prost i Vesthordland (fra 16. sept.-20)
Godtfred Haugland, varamedlem, sokneprest i Strusshamn, Begge oppnevnt av biskopen

Dessuten møter fast  uten stemmerett:
Håkon Andersen, assisterende kirkeverge.
Therese Nesse Mokkelbost, kirkeverge og sekretær for rådet.

Les protokoller og årsrapporter HER