Diakoni i Herdla kyrkjelyd


Plan for diakoni i Den norske kyrkja presenterer føljande definisjon av kyrkja sin diakoni:

"Diakoni er kyrkja si omsorgsteneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkast gjennom nestekjærleik, inkluderande fellesskap, vern om skaparverket og kamp for rettferd"

 

Vi ønskjer at Herdla sokn skal ha eit spesielt fokus på vern om skaparverket og at dette kan vera vårt hovudområde denne og neste soknevals periode.

Vi ønskjer og å vera opne for nye tiltak/aktivitetar/tilbod i kyrkjelyden. Vi ønskjer at kyrkjelyden og lokalbefolkninga skal møta ei levande og inkluderande kyrkje. Ei kyrkje der vi ser kvarandre, opplever fellesskap med kvarandre og saman tar ansvar for heile Guds skaparverk.

Kyrkjelyden har og ein plan for trusopplæring og denne planen tar på ein god måte vare på det diakonale aspektet i arbeid med born og unge.

 

Tilbake