Nytt menighetsblad på nett


Det første menighetsbladet for 2024 er ute i postkassene. Det kan også leses på nettsiden vår.

I dette bladet kan du lese ulikt påskestoff, litt om vigslingen av Trude Munkvold som diakon, og avskjedintervju med sokneprest Astrid Marie Haugland. I tillegg finner du informasjon av mye av det som skjer i kirkene våre og andre steder i tiden fremover. God lesning!

Les bladet her

Tilbake