Robotgressklippere på Skiftesvik gravplass


Askøy kirkelige fellesråd har startet prøveprosjekt med robotgressklippere på Skiftesvik gravplass.

Muligheter for bruk av robotgressklipper på gravplasser har lenge vært et tema i familjøet. Våre ansatte vedlikeholder ca 110 mål med gressarealer, og dette er både ressurs-, og tidkrevende arbeid. Askøy kirkelige fellesråd har nå satt igang et prøveprosjekt ved Skiftesvik gravplass, for å se på mulighetene bruk av robotgressklippere på gravplassene i Askøy. De to klippere som er satt i drift, Lukas og Matteus, vil sørge for pene gressarealer på gravplassen. I løpet av oppstartsperioden, som er beregnet til 4 uker, vil våre ansatte justere grenelinjer og klippetider for klipperne.

For å sikre at klipperne har gode arbeidsforhold, er det viktig at utstyr til stell av graver ikke plasseres i klippeområdene for maskinene.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om prøveprosjekt

Tilbake