Nye menighetsråd


De nye menighetsrådene har konstituert seg. Se hvem som styrer kirken den neste fireårsperioden.

(mobilskjerm: vend mobilen til liggende format)

Ask menighetsråd

Fra venstre: Marianne Nilsson (varamedlem), Kristijane Vonheim (sekretær), Synnøve Kolstad (nestleder og repr. i Fellesrådet), Hege Rottmann, Solfrid Kleiven (leder og vararepr. i Fellesrådet), Gunvor Sagstad (kasserer og varamedlem).

 

Erdal menighetsråd

Fra venstre: Aslaug Klakeg Forland (representant til Fellesrådet), Lars Hana (sekretær), Jack Birkenes (kasserer) og Bjørg Kråvik Andreassen (leder). Foto: Gerd Olaug Vikesland

 

Herdla sokneråd

Fridtjov Skotnes (nestleder), Ivar Eidsaa (kasserer og leder i Fellesrådet), Kjellaug Fauskanger Eidsaa (leder), Solfrid Kongshaug Aase (styremedlem), Ove Berland (styremedlem), Therese Balestrand Ellingsund (sekretær). Randi Sørhaug var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Johannes Kyte

 

Strusshamn menighetsråd

Fra venstre: Tor Lütchen Lehn (styremedlem), Serine Ødejord (nestleder), Frode Eriksen (leder), Reidun Walderhaug (representant til Fellesrådet), Jørgen Petersen (sekretær) og sokneprest David Skutlaberg. Torbjørn Dall-Larsen (styremedlem) var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Johannes Kyte

 

Tveit menighetsråd

Frode Hanuren (leder), Thor Arne Borlaug (nestleder), Roald Stenseide (representant i Fellesrådet og Ask Bo og Omsorg), Marit Hanuren, Ann Cathrin Lofstad Tangseth (vara), Jørgen Skogestad Kleiven (sokneprest), Randi Torgersen.

Ikke på bildet: Erita Gangdal, Jessica Ann Kerr (vara), Jo Båtevik (vara) og Berit Felde Nøttestad (vara). Karen Margrete Hugaas Myrdal er gjennom vedtak valgt som ekstern kasserer for menighetsrådet.

 

Tilbake