Kirken og korona


Informasjonen er oppdatert per 27. mai 2021

 

 

Info pr 27. mai

 

Velkommen til kirkene på Askøy!
Under finner du regler og retningslinjer angående smittevern som gjelder når man skal i kirken.

Generelle regler: 
Det skal være minimum 1 meters avstand mellom personer / kohort.  Det anbefales bruk av munnbind dersom det er vanskelig å holde 1 meters avstand (inngang/utgang fra kirkerommet)

 

Gudstjenester/vigsel:

Kirkelige handlinger (gudstjeneste og vigsel) gjennomføres med inntil 200 tilstede, størrelsen på kirkerommet kan begrense dette antallet. 

Det skal være 1 meters avstand og faste tilviste plasser. Kirkelig betjening tilviser plasser. 

Det føres frammøteliste.
Det er lov å synge.
Det anbefales bruk av munnbind dersom det er vanskelig å holde 1 meters avstand (inngang/utgang fra kirkerommet)
Det er nå lov å krysse kommunegrenser for å delta på arrangement, for eksempel gudstjeneste, i annen kommune enn sin egen hjemkommune. 


Gravferd:
Det kan delta inntil 200 personer ved gravferd. Størrelse på kirkerommet kan begrense dette antallet.
Det skal være minimum 1 meters avstand mellom personer / kohort. Det anbefales bruk av munnbind dersom det er vanskelig å holde 1 meters avstand (inngang/utgang fra kirkerommet)

Begravelsesbyrå har ansvar for tilvisning av plasser for deltakere, samt føring og oppbevaring av frammøtelister. Byråene skal sørge for god informasjon om gjeldende smittevernregler.

 

Se vår kalender for oversikt over arrangementer som gjennomføres i tiden som kommer.
 

Ønsker du samtale/chat kan du kontakte Netttkirken via nettsiden www.nettkirken.no

 

Dersom du har spørsmål om aktiviteter som drives i kirkene på Askøy, ta kontakt med kirkekontoret på telefon 56157100 (mellom klokken 08:30 – 15:00) eller på epost: post@kirken-askoy.no

 

Therese Nesse Mokkelbost

kirkeverge

Tilbake