Kirken og korona


Informasjonen er oppdatert per 1. september 2021

 

 

Info pr 01. september

 

Velkommen til kirkene på Askøy!
Under finner du regler og retningslinjer angående smittevern som gjelder når man skal i kirken.

Generelle regler: 
Det skal være minimum 1 meters avstand mellom personer / kohort.  Det anbefales bruk av munnbind dersom det er vanskelig å holde 1 meters avstand (inngang/utgang fra kirkerommet)

 

Gudstjenester/vigsel:

Kirkelige handlinger (gudstjeneste og vigsel) gjennomføres med inntil 400 tilstede, størrelsen på kirkerommet begrenser dette antallet. 

Det skal være 1 meters avstand og faste plasser.

Det føres frammøteliste.
Det er lov å synge.

På gudstjenester og andre kirkelige handlinger skal man i størst mulig grad unngå å bevege seg fra plassen sin. Mingling er ikke lov. Det er likevel lov med bevegelse i kirkerommet f.eks ifm lystenning  men da skal det brukes munnbind og en skal holde en meters avstand.

Det anbefales bruk av munnbind dersom det er vanskelig å holde 1 meters avstand (inngang/utgang fra kirkerommet)
Det er lov å krysse kommunegrenser for å delta på arrangement, for eksempel gudstjeneste, i annen kommune enn sin egen hjemkommune. 


Gravferd:
Det kan delta inntil 400 personer ved gravferd. Størrelse på kirkerommet begrenser dette antallet.
Det skal være minimum 1 meters avstand mellom personer / kohort. Det anbefales bruk av munnbind dersom det er vanskelig å holde 1 meters avstand (inngang/utgang fra kirkerommet)

Begravelsesbyrå har ansvar for tilvisning av plasser for deltakere, samt føring og oppbevaring av frammøtelister. Byråene skal sørge for god informasjon om gjeldende smittevernregler.

Gult nivå på aktiviteter for barn og unge
Askøy kommune har innført gult nivå på barnehager og skoler.  Kirken har økt smitteverntiltak på aktiviteter vi har knyttet til barn og unge. Tiltakene knyttet til barn og unge forventes å vare ut september.

Se vår kalender for oversikt over arrangementer som gjennomføres i tiden som kommer.
 

Ønsker du samtale/chat kan du kontakte Netttkirken via nettsiden www.nettkirken.no

 

Dersom du har spørsmål om aktiviteter som drives i kirkene på Askøy, ta kontakt med kirkekontoret på telefon 56157100 (mellom klokken 08:30 – 15:00) eller på epost: post@kirken-askoy.no

 

Therese Nesse Mokkelbost

kirkeverge

 

Tilbake