Velkommen til nye medarbeidere


1. påskedag var en stor dag i Erdal kirke. Det ble markert at Erdal menighet har fått ny sokneprest og Askøy har fått ny kirkeverge.

 

På bilde ser vi fra venstre; Bjørg Kråvik Andreassen (leder i Erdal menighetsråd), Kristin Hjertaker ( ny sokneprest i Erdal, prost Jan Tommy Fosse, Lisbeth Sture Knudsen (ny kirkeverge i Askøy) og Ivar Eidsaa (leder av Fellesrådet).(foto: Håkon Andersen)

Tilbake