Tveit gravplass


Det er nå påbegynt arbeid på Tveit gravplass som vil bedre kapasiteten for gravlegging.

Det er nå påbegynt arbeid med å heve feltene A, B og C på Tveit gravplass. Det blir også etablert Navnet minnelund. Prosjektet vil bedre kapasiteten for gravlegging på Tveit gravplass.
Det er forventet ferdigstilling i november/desember 2021.

Tilbake