Første menighetsblad i 2022 på nett


Nå kan du lese et nytt nr av a:men på nett. Bladet kommer i postkassen 16.-17. februar.

Tema for det første nummeret av a:men i år er bønn. Vi har intervjuet biskopen, og også en del personer på Askøy om bønn. Ellers informerer vi om at vi har skiftet distributør av bladet og hva det innebærer. De som tidligere har savnet bladet i sin postkasse skal nå være sikker på å få det. Videre er det mye informasjon om alt det kjekke som skjer i menighetene på Askøy, både for små og store.

God lesning!

Les bladet her 

Tilbake