Formiddagstreff i Herdla kyrkjelydshus


Program:
3. september  De Zeplog— film og historie  v/Erling Virkesdal
22 . oktober   I vesterled - Orknøyene v/Marianne Bexrud              
3. desember   «Lott og  løie  med litt trim»  v/ Dagmar Lyngbø Eriksen                                  

 

Tilbake