Kirkevalget 2019


Ved Kirkevalget 2019 skal det velges medlemmer til de fem menighetsrådene i Askøy og 7 medlemmer til Bjørgvin bispedømmeråd.  Valget finner sted 9. september.

 

Samme valgsteder og samme tidspunkt som kommune- og fylkestingsvalget.  NB! Endringer fra 2017.

Stemmeberettigede ved valget er alle døpte medlemmer av Den norske kirke som er over 15 år, eller som fyller 15 år i 2019.

Forhåndsstemming
Det vil være anledning til å forhåndsstemme frem til 6. september 2019. Forhåndsstemming vil finne sted:
Kirkekontoret i Strusshamn, alle hverdager mellom kl. 10.00 – 14.30 eller etter avtale.
Det vil også være mulig å forhåndsstemme etter gudstjenestene den 25. august og den 1. september.

Valgkort
Alle som er oppført i Den norske kirkes medlemsregister og har stemmerett, skal ha mottatt valgkort og nærmere informasjon i løpet av august.  Dersom du ikke har mottatt valgkort og mener du er medlem, ta kontakt med kirkekontoret eller undersøk medlemskapet ditt på www.kirkevalget.no

Menighetsrådsvalget
Ved menighetsrådsvalget skal det velges 6 medlemmer og 5 varamedlemmer. I Ask skal det kun velges 4 medlemmer og inntil 5 varamedlemmer.
Se utfyllende opplysninger om den enkelte liste her: www.kirkevalget.no

Nominasjonskomiteens kandidater er satt opp på valglisten i prioritert rekkefølge.

Du kan levere stemmeseddelen uten endringer. Alle kandidatene på stemmeseddelen får da én stemme hver.

Vil du endre på stemmeseddelen kan du:

-   Gi tilleggsstemme til kandidater på listen
Du kan gi én tilleggsstemme til inntil tre kandidater. Det gjør du ved å sette et kryss i ruten til venstre for navnet til kandidaten. Kandidaten får da to stemmer. Øvrige kandidater får én stemme hver ved opptellingen.

-  Gi personstemme til andre valgbare personer i soknet

Du kan gi personstemme til inntil tre andre valgbare personer i soknet. Det gjør du ved å føre opp personnavnet på stemmeseddelen. Bruk store bokstaver. Personen får da én stemme.

Andre endringer vil ikke telle med i valgoppgjøret. Det er ikke anledning til å stryke kandidater.

 

Nominasjonskomiteens liste: Strusshamn sokn

 

 1. HILDUR ALICE SANDVOLL, f. 1971, Ass. seksjonsleder
 2. JOHANNES KYTE, f. 1962, Produksjonsleder
 3. JØRGEN JORDAL PETERSEN, f. 1990, Lege, Skarholmv. 176 Strusshamn
 4. BERNT JOHAN STEFFENSEN, f. 1949, Pensjonist, Hovestølen 92, Follese
 5. REIDUN JOHANNE WALDERHAUG, f. 1973, Lærer, Svebrotet 61, Strusshamn
 6. SISSEL HALSNE JUVIK, f. 1951, Pensjonist, Kleppestøskjenet 19
 7. TORBJØRN DALL-LARSEN, f. 1944, Pensjonist, Lindhaugvegen 26
 8. THOR KONRAD LÜTCHEN-LEHN, f. 1953, Pensjonist, Kleppevegen 71
 9. LINDA ASLAUG GUTTORMSEN, f. 1960, Spesialpedagog, Kleppevegen

 

Det skal velges 6 medlemmer og 5 varamedlemmer.

Lista til nominasjonskomiteen: Herdla sokn

 1. KJELL LYDER BERLAND, f. 1947, Skipper pensjonist, 5314 Kjerrgarden
 2. KJELLAUG ODDRUN FAUSKANGER EIDSAA, f. 1953, Inspektør, pensjonist
 3. IVAR EIDSAA, f. 1956, Konditor. Lille Fauskanger.
 4. EINY KRISTINE DAVIKNES, f. 1977, Sosionom
 5. GUNNVOR EGGEBØ NÆSS, f. 1951, Lærer
 6. OVE BRYNJULF BERLAND, f. 1953, Pensjonert Nordsjøarb.
 7. EIRIN HANSEN BERG, f. 1987, Helsefagarbeider
 8. THERESE BALESTRAND ELLINGSUND, f. 1971, Lærer
 9. SOLFRID KONGSHAUG AASE, f. 1969, Konserndirektør
 10. RANDI SØRHAUG, f. 1955, Hjelpepleier

Det skal veljast 6 medlemmer og 5 varamedlemmer.

Nominasjonskomiteens liste: Ask sokn

 1. SOLFRID KLEIVEN, f. 1972, Lærer, 5307 Ask
 2. ANITA HAFSTAD NORHEIM, f. 1972, Tegnspråktolk, 5307 Ask
 3. JOHAN BERGERSEN, f. 1946, pensjonist, 5307 Ask
 4. ELSELINE GLATVED INGOLFSEN, f. 1962, Interiørkonsulent

 

Det skal velges 4 medlemmer og 5 varamedlemmer.

 

Nominasjonskomiteens liste: Tveit sokn

 1. RANDI TORGERSEN, f. 1959, Lærer
 2. FRODE HANUREN, f. 1952, Daglig leder
 3. BERIT HILDE BRUNCHORST GARMANN, f. 1949, Miljøterapeut, pensjonist
 4. STEIN ARNE EILERTSEN, f. 1963, Familieterapeut
 5. JO BÅTEVIK, f. 1978, Rektor
 6. THOR ARNE BORLAUG, f. 1957, Bussjåfør
 7. ERITA GANGDAL, f. 1972, Kirketjener
 8. KAREN MARGRETE HUGAAS MYRDAL, f. 1963, Inspektør voksenopplæring

 

Det skal velges 6 medlemmer og 5 varamedlemmer

Nominasjonskomiteens liste: Erdal sokn

 1. LARS HANA, f. 1955, Døveprest, 5305 Florvåg
 2. KARI FLÅTEN, f. 1974, Pedagogisk leder, 5306 Erdal
 3. ANNE MAY-BRITT EILERTSEN HAUKEN, f. 1965, Advokat, 5305 Florvåg
 4. JACK HERMUND BIRKENES, f. 1954, Befrakter, pensjonist, 5306 Erdal
 5. MARIANNE WANG FÆRESTRAND, f. 1970, Vikar, kirketjener, 5305 Florvåg
 6. STEINAR HAUGEN, f. 1945, Lærer, pensjonist, 5305 Florvåg
 7. GERD OLAUG VIKESLAND, f. 1971, Lektor, 5306 Erdal
 8. TONE IRENE MYKING ANDERSEN, f. 1951, kirketjener, pensjonist, 5306 Erdal

Det skal velges 6 medlemmer og 5 varamedlemmer.

 

Tilbake