Protokoller fra møter i menighetsråd og Fellesråd


 

Les her om :

Kirke og kommune
Samarbeid, ansvar og utfordringer i lokalsamfunnet

Kirkehusene, gravplassene og Den norske kirkes virksomhet er en viktig del av tilbudet for innbyggerne i en kommune. Kirkebyggene er klenodier og praktbygg de fleste er stolt av, og som det
knyttes minner og sterke følelser til. Kirkene brukes både til å markere sorg og glede, høytid og
hverdag. Gjennom gudstjenester, kultur, aktiviteter for barn/unge og omsorgstilbud har kirken en bred
kontaktflate.
Kommunene har hatt det økonomiske ansvar for kirken siden kommunene ble opprettet i 1837.
Bevilgninger til Den norske kirke gir også grunnlaget for tilskudd til andre trossamfunn. Kirkeloven
sier at kommunene skal finansiere den lokale kirke, men kommunene må selv fastsette størrelsen på
bevilgninger og hvordan de skal utvikle samarbeidet med kirken. Derfor er kommunal kirkepolitikk
nødvendig.
Dette heftet er en kort innføring i forholdet mellom lokal kirke og kommunen. Det handler om
ansvar og forpliktelser som kommunen har for Den norske kirke. I tillegg vil vi omtale muligheter for
at kommune og kirke kan samarbeide om tiltak som kan gjøre kommunen til et bedre sted å bo.

Tilbake