Ledig vikariat som ungdomsarbeider i 100% st. fra 15.okt.20Vi har ledig et vikariat som ungdomsarbeider i Askøy kirkelige fellesråd. 

Ledig 100% stilling fra ca 15. oktober og ca 1 år, hvorav 60% er et vikariat. 

 

 Stillingens ansvar og hovedarbeidsoppgaver: 

•    Stillingenes hovedoppgave er knyttet til planlegging og gjennomføring av ungdomsarbeid i de fem menighetene på Askøy.
•    Stillingen inngår i et ungdomsteam og følger opp vedtatt strategiplan.
•    Stillingenes tjeneste omfatter i tillegg:
Planlegging og medvirkning på lederkurs, G:19, leirarbeid, konfirmantopplæring og oppfølging av eksisterende ungdomsarbeid. Kommunisere på ungdommens medier. 
Vi tilbyr:
•    Fleksibel arbeidstid innenfor stillingenes ramme 
•    Dyktige, entusiastiske kollegaer 
•    Tverrfaglig arbeidsmiljø
•    Funksjonelle kontorlokaler 
•    Offentlig pensjonsordning
•    Kvelds- og helgearbeid må påregnes
•    Lønn etter avtale. 

Faglige kvalifikasjoner, erfaring og utdanning:

•    Vi ønsker søkere som har interesse for å arbeide sammen med ungdommer for å skape et godt kristent ungdomsmiljø på Askøy. 
•    Ønskelig med utdanning på bachelornivå innen teologi/livssynsfag/kristendomskunnskap/diakoni. Søkere uten formell kompetanse er velkommen til å søke.
•    Søker må være medlem av Den norske kirke, og helst disponere egen bil 
•    Den som tilsettes må fremlegge tilfredsstillende politiattest i henhold til Kirkeloven § 29
•    Personlig egnethet og erfaring med/interesse for arbeid blant unge vil bli vektlagt
•    Ansettelse skjer etter gjeldende lover og regler

Nærmere opplysninger: Ta kontakt med ungdomsprest Ingrid Myrtveit Petersen 97589552 eller trosopplæringsleder Linda Guttormsen 47411007. 
Søknad sendes til geir.viksund@kirken-askoy.no

Søknadsfrist: 15. september 2020. 
 

Tilbake