Konfimasjon og korona - informasjon per 24.07.20


KONFIRMASJON OG SMITTEVERN ASKØY 2020

 

Smittevernet ved konfirmasjonsgudstjenester bygger på de fem reglene som gjelder også for andre gudstjenester og kirkelige handlinger:

  • Syke personer skal ikke delta på fysiske samlinger.
  • Gode rutiner for hygiene, håndvask og renhold.
  • Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr
  • God avstand mellom alle som deltar.
  • Tilstrekkelig bemanning til stede.

 

 

Maksimalt 200 personer (i tillegg til medvirkende) kan være til stede ved hver konfirmasjon og det må være minimum 1 meter avstand mellom hver person (gjelder ikke personer i samme husstand).

 

Denne begrensningen gjelder inntil helsemyndighetene eventuelt gir nye/justerte råd. Det er påbegynt en ny vurdering som gjelder praktisering av 1-metersregelen i kultur-, tros- og livssynssektoren. Her kan det komme ny informasjon i løpet av august måned.

 

Dersom reglene vi kjenner nå fortsatt gjelder i september, betyr det at konfirmasjonen enten kan komme til å få et litt endret klokkeslett, men samme dag eller at man får oppgitt et maks antall som kan være med i kirken for hver konfirmant.

Ask menighet har valgt å flytte konfirmasjonene til Erdal kirke siden kirken der er større.

 

Sokneprester og kateket vil sende informasjon til konfirmanter og foreldre/foresatte om detaljer som gjelder tidspunkt og annet for hver enkelt konfirmasjon og særlige hensyn man må ta i hver enkelt kirke.

 

  • Til konfirmasjonsdagen ber vi konfirmanter og familie stille med liste over gjester med mobilnummer fra hver husstand som er invitert og blir med i kirken. Disse listene lagres i 10 dager for eventuell smittesporing.

 

 

Vi kommer tilbake med mer informasjon med en gang vi vet noe mer – og holder nettsidene oppdatert om dette.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med Anita kateket (kateket@kirken-askoy.no) eller soknepresten i din menighet.

Tilbake