Gudstjenester, dåp og vielser i kirkene på Askøy


Det er en glede å igjen kunne invitere til gudstjenester med nattverd og dåp i kirkene på Askøy.

 

Alle som kommer til kirken skal føle seg trygge på at smittevernreglene blir fulgt. Derfor er det viktig at den enkelte holder avstandsregelen og har god håndhygiene. 

Noen av de viktigste reglene vil du finne i denne saken.

I følge smittevernreglene blir det maksimum 200 deltakere og  for å kunne spore smitte blir det registrering med navn og tlf. som skal oppbevares i 10 dager og deretter makuleres. 

Ved offer er kun tillatt å bruke Vipps.

GUDSTJENESTEPLAN FOR SØNDAGENE FREMOVER   finner du  under "Det Skjer" i Askøyværingen , menighetsbladet på denne nettsiden, eller kalenderen på denne nettsiden.
For vielser og dåp, ta kontakt med kirkekontoret. 56 15 71 00 i konortiden .08.30 - 15.00.

Det er utarbeidet en SMITTEVEILEDER FOR DEN NORSKE KIRKE: 

Hovedelementene i alt smittevern, som følge av Covid-19,
som medvirkende skal følge opp er:

 • Avstand på 1 meter mellom personer som ikke er i samme husstand
 • Håndvask (god hygiene)
 • Personer med luftveisplager eller er syke skal være hjemme
 • Gode hoste- og nysevaner (bruk papirlommetørkle)

 

Regelen om maksimum 200 personer gjelder for arrangement med arrangør. Imidertid kan ikke alle kirker ta imot så mange på en gang så lenge avstandregelsen på 1 meter skal holde. 

Det er tillatt med arrangement på offentlig sted for inntil 200 personer eksklusiv medvirkende.

Noen hovedpunkt – avvik fra normal drift

 • Dette vil gjelde der det er mulig å holde avstand på minst 1 meter mellom personer som ikke er i samme husstand.
 • Det gjelder bare arrangementer på offentlig sted med en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er til stede.
 • En ansvarlig arrangør er viktig for å sikre rask smittesporing hvis det skulle bli nødvendig, og for at noen skal være ansvarlig for at rådene om avstand og smittevern kan følges.
 • Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet og gjøre det mulig å ivareta hygiene.
 • Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted skal ikke regnes som en del av arrangementet.
 • Vi vil føre oversikt over de som er til stede på arrangement og oppbevare denne informasjonen innelåst i 10 dager før makulering
 • Det er krav om kirkevert til stede ved gudstjeneste. Kirkevert har ansvar for deltakerregistrering og sørge for informasjon til deltakere.
 • Presten er ansvarlig for smittevernet ved gudstjenester, begravelser og vielser. 
 • Det er åpnet for dåp i ordinære gudstjenester – men det kan etter avtale arr. egne dåpsgudstjenester ved behov
 • Kirkeofringer kan ikke skje med mottak av kontanter – men vi har ordning med ofring ved Vipps.
 • Kirketjener skal ha beskjed enten ved SMS eller i medarbeideren om alle treff i kirken.
 • Kirkene åpner dørene kl. 10.30 når det gudstjeneste kl. 11.00 eller ca. en halvtime før.
 • Det skal kun brukes en inngangsdør til kirken. De andre må være låst og merkes «ikke bruk denne inngangen.»

 

 

Tilbake