Koronavirus og begravelser


Begravelser blir gjennomført, men med restriksjoner mht antall mennesker inne i kirken under seremonien. Smittevernreglene begrenser også avatand og foreløpig må alle deltakere registere seg.

Nærmere opplysninger vil bli gitt til de involverte. 

 

Askøy kirkelige fellesråd følger råd og pålegg fra lokal smittevernmyndighet. Dette innebærer at det er satt begrensning på inntil 200 personer, inklusiv ansatte, som kan delta i kirkelig bekravelse fra en av kirkene på Askøy. Ask kirke er mindre enn de andre kirkene og har dermed større begrensninger enn de andre fire kirkene. 

Ta kontakt med begravelsesbyrået eller ta kontaktmed kirkekontoret på tlf 56157100, som kan gi flere opplysninger. 

 

Senter for krisepsykologi publiserer råd og informasjon om sorg og ritualer i Koronatider. Vi anbefaler å lese dette. 

Lenke til norske sider: https://www.uib.no/sfk/134815/%C3%A5-ta-avskjed-i-en-korona-tid

Lenke til engelske sider: https://www.uib.no/en/ccp/134844/saying-goodbye-corona-age

Tilbake