Koronavirus og begravelser


Begravelser blir gjennomført, men med restriksjoner mht antall mennesker inne i kirken under seremonien. Nærmere opplysninger vil bli gitt til de involverte. 

 

Askøy kirkelige fellesråd følger råd og pålegg fra lokal smittevernmyndighet. Dette innebærer at det er satt begrensning på inntil 50 personer, inklusiv ansatte, som kan delta i kirkelig bekravelse fra en av kirkene på Askøy. 

Begravelsesbyråene eller kirkeverge Geir Viksund, 93 255 254 kan gi flere opplysninger. 
 

Senter for krisepsykologi publiserer råd og informasjon om sorg og ritualer i Koronatider. Vi anbefaler å lese dette. 

Lenke til norske sider: https://www.uib.no/sfk/134815/%C3%A5-ta-avskjed-i-en-korona-tid

Lenke til engelske sider: https://www.uib.no/en/ccp/134844/saying-goodbye-corona-age

Tilbake