Hva skjer i kirkene i koronavirus-tiden?


Tiltak i menighetene i Den norske kirke på Askøy.
Informasjon til deg som har planlagt dåp, vigsel eller begravelse.

 

Vi vil være her for deg

Det er viktig for oss å si at vi fremdeles er en tilstedeværende kirke.
På denne siden finner du alle ansatte og både e-postadresse og telefonnummer. Ønsker du at noen ber for deg, eller vil du snakke med noen, ta gjerne kontakt! Du kan også benytte deg av dette skjemaet. Her kan du melde inn hva vi kan være til hjelp med (samtale, forbønn, handling, lufte hunden osv).

Telefonnummeret til kirkekontoret er 56 157 100. Dette nummeret har vanlig åpningstid, som er mandag til fredag kl 08:30–15:00. For kontakt utenom åpningstiden kan dere ringe kirkevergen på mobil 93 255 254.

Her følger informasjon om hva som skjer i menighetene nå. Dette blir oppdatert fortløpende. Følg med på nettsiden og facebook-sidene til menighetene våre!

 

Kirkelige handlinger

Vi vil gjennomføre kirkelig handlinger så langt det lar seg gjøre. Se listen under. Det vil ved alle slike anledninger måtte være god dialog mellom prest og de involverte.

 

Følgende arrangementer vil inntil videre bli regulert eller avlyst

• Gudstjenester: Alle gudstjenester som ikke inneholder dåp avlyses.
   Vi anbefaler den digitale kirke. LES MER HER.

• Dåp: Dåp vil gjennomføres, men kun med nærmeste familie inne i kirken. Presten vil avtale dette med hver enkelt familie.

• Begravelser: Begravelser blir gjennomført, men med restriksjoner mht antall mennesker inne i kirken under seremonien. Nærmerere opplysninger vil bli gitt til de involverte.

• Vigsler: Planlagte vigsler gjennomføres med restriksjoner mht antall mennesker tilstede.

• Konfirmantundervisning: Avlyses inntil videre. Også fasteaksjonen og andre konfirmanttiltak avlyses/utsettes.

Barn og ungdom: Alle tiltak/arrangement avlyses eller utsettes.
Ungdomsarbeidet ønsker å være til hjelp for folk på Askøy. Sjekk det ut her!

Formiddagstreff: Alle arrangement avlyses eller utsettes.

 

Generelle tiltak

Tiltakene vi gjør er forebyggende, og formålet er å begrense smittespredning som best vi kan.
Vi ønsker å lytte til og etterkomme de råd Folkehelseinstituttet og kommuneoverlegen gir:

1. Vask hendene ofte!
Det vil stå Antibac lett tilgjengelig i alle våre kirker hvor det blir avholdt gudstjenester eller gravferdsseremonier. Alle besøkende oppfordres til å tenke god hygiene og vaske hendene eller benytte Antibac der håndvask ikke er mulig.

2. Hoste/nyse eller ikke helt frisk
Bruk lommetørklær, evt. albuekroken, ved hosting/nysing.
Føler du deg ikke i form, så ber vi om at du heller holder deg hjemme enn at du risikerer å smitte andre.

3. Unngå klemmer og håndhilsing
Selv om det er naturlig for oss å hilse eller klemme, spesielt ved begravelser, barnedåp eller andre viktige eller vanskelige anledninger, ber vi om at dette begrenses.

4. Unngå større forsamlinger av mennesker
Kommuneoverlegen har gitt råd om at samlinger av mennesker innendørs må begrenses til et absolutt minimum. Dette påvirker svært mange av våre aktiviteter og arrangementer. Alle arrangementer som ikke omhandler dåp, begravelse eller vigsler er derfor inntil videre avlyst.

Tilbake