Nytt menighetsblad på nett


Tema i dette bladet er dåp. Hvorfor skal man velge å døpe barna? Se ulike vinklinger av dette emnet. Du kan også bli bedre kjent med konfirmantopplegget, som har blitt fornyet dette året. 

 

Bladet kommer i posten 18. februar. Får du ikke bladet? Ta kontakt med kirkekontoret; post@kirken-askoy.no 

Les bladet her

Tilbake