Bønnesamlinger i Strusshamn kirke


Vel møtt til bønnesamling hver tirsdag kl. 19 på møterommet i Strusshamn kirke.

 

En enkel og uformell samling der det leses et bibelord og man ber for menigheten mm. Vel møtt!

Minner også om følgende felles samlinger;
Askøy NLM, Kleppe bedehus                         torsdag 31. oktober kl. 19.

Indremisjonsforsamlingen, Florvåg bedeh.     tirsdag 26. november kl. 19.30.

Askøy frimenighet, Strusshamn                     tirsdag 17. desember kl. 19.

Tilbake