Jesus åpner dører


18. søndag i treenighetstiden
Dagens tekst: Mark 1,40-45
Andakt av Lars Hana

 

40 En mann som var spedalsk, kom til ham, falt på kne og ba om hjelp: «Om du vil, kan du gjøre meg ren.» 41 Jesus fikk inderlig medfølelse med ham, rakte ut hånden og rørte ved ham. «Jeg vil», sa han. «Bli ren!»42 Med det samme var spedalskheten borte, og mannen ble ren. 43 Jesus talte strengt til ham og sendte ham straks bort. 44 «Se til at du ikke sier et ord om dette til noen», sa han. «Men gå og vis deg for presten og bær fram de offer for renselsen din som Moses har påbudt. Det skal være et vitnesbyrd for dem.»
    45 Men mannen gikk av sted og ga seg til å fortelle om det som hadde hendt, og gjøre nyheten kjent vidt og bredt. Derfor kunne Jesus ikke lenger vise seg i noen by. Han holdt til utenfor byene, på øde steder. Men folk kom til ham fra alle kanter.

På Jesu tid var det et ekstremt fokus på renhet. Ikke hygienisk renhet, men religiøs. Det er ganske fremmed for oss å tenke slik. Den gang var det en viktig del av hverdagen. Det var slik en praktiserte sin tro. Da forholdt en seg til et religiøst system hvor mange handlinger gjorde at en ble uren. Mat kunne også være ren og uren. Noen sykdommer gjorde folk urene. Den som var syk, var uren, og kunne dermed bli støtt ut av det gode selskap. I noen tilfeller måtte de syke holde seg utenfor bymuren, slik det var tilfelle med de spedalske.

Den som tok på en syk eller en død, ble selv uren. For å bli ren gikk en gjennom ritualer som gjorde en ren igjen. I den perioden en var uren kunne man ikke besøke tempelet, ingen uren kom inn der.

Vi som ikke har denne bakgrunnen, ser ikke hvor radikal Jesu handling er. Vi lever i annen tid og kultur og har en helt annen bakgrunn. Den gang var det naturlig å tenke: Du rører ikke ved en spedalsk! Tvert imot, du holder avstand, og passer på at du ikke kommer i berøring med den spedalske. Den som berørte noe urent, ble selv uren.

Men da Jesus berørte en som var uren, skjedde noe merkelig. Han ble ikke uren, men den urene ble ren. Hans møte med mennesker fikk konsekvenser. De ble satt fri, både religiøst og sosialt. Den som var satt utenfor, kunne igjen bli en del av fellesskapet. Den som var uren, kunne igjen tre fram for Gud med frimodighet.

Selv uten bakgrunn i den tids religiøse systemer, forstår vi dette. Jesus bringer noe nytt. Han setter mennesker fri. Han åpner en dør til Gud og det hellige. Ikke bare som et løfte om en ny fremtid langt fremme, men med konsekvenser for det daglige liv her på jorden. Utfordringen vår er å leve i dette.

Dagens bønn
Gud vår trøster, du har makt til å reise opp syke og gi oss ny kraft og styrke. Vi ber deg: Lid med oss i våre sykdommer og plager, og forny oss ved din Hellige ånd, så vi kan leve i forventning om den dagen du gjør alle ting nye, ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.

Tilbake