Askøy kirkelige fellesråd

Askøy kirkelige fellesråd sitt arbeidsområde og ansvar er knyttet opp mot Kirkeloven og  Gravferdsloven. Fellesrådets hovedoppgave er å tilrettelegge gode rammebetingelser for det menighetsbyggende arbeidet i de 5 soknene, både for kirkelige tilsatte, menighetsrådene og det frivillige arbeidet i kirken. Oppgavene ligger bl.a. i administrasjon og personalforvaltning, ansvar for budsjett og regnskap, utbygging og vedlikehold av kirker og kirkegårder. Kirkekontoret har egne lokaler, bygget i 2009, i tilknytning til Strusshamn kirke  i Lyngneset 26, 5302 Strusshamn.

Ved kirkevalget den 14.9.2015 ble det valgt nye medlemmer fra de 5 menighetsrådene, og fra 1.12.2015 er fellesrådet sammensatt slik:


Frode Hanuren, leder
 Thor Arne Borlaug, varamedlem Valgt av Tveit menighetsråd
Johan Bergersen, nestleder
 Otto Arne Utkilen, varamedlem Valgt av Ask menighetsråd
Mårten Skajaa, medlem
 Lill Drange, varamedlem Valgt av Erdal menighetsråd
Kjell Lyder Berland, medlem
 Einy Daviknes, varamedlem Valgt av Herdla sokneråd
Johannes Kyte, medlem
 Nils Arne Sæbø, varamedlem Valgt av  Strusshamn menighetsråd
Ivar Eidsaa (Ap), medlem
 Torill Jørgensen Frøise (R) varamedlem Valgt av Askøy kommune
Harald Forland, medlem
 Michal Møgster, varamedlem sokneprest i Erdal, oppnevnt av biskopen
 sokneprest i Strusshamn

Dessuten møter fast  uten stemmerett:
Håkon Andersen, assisterende kirkeverge.
Geir Viksund, kirkeverge og sekretær for rådet.

Les protokoller og årsrapporter HER