Tilsetting av sokneprest i Tveit og Erdal


Det er tilsatt sokneprest i Tveit og Erdal

 

 

Jørgen Skogestad Kleiven er tilsatt i stillingen som sokneprest i Tveit. Han tiltrådte i stillingen den dagen han ble tilsatt.

Trygve Bertin Eiken er tilsatt i stillingen som sokneprest i Erdal.  Han tiltrer stillingen i 14. juni.  (foto: Astrid Dalehaug Norheim)
 

Vi ønsker Jørgen og Trygve velkommen til kirkene på Askøy.

Tilbake