Ny diakonimedarbeider


Trude Munkvold er ansatt som ny diakonimedarbeider fra 1. april 2020.

 

Trude Munkvold er utdannet sosionom og har bl.a. grunnfag i kristendom fra diakonhjemmets høyskole. Hun kommer fra stilling som fagkoordinator ved Bergenhus Aktiv, og har etter endt utdanning i all hovedsak jobbet i rusomsorgen i Bergen kommune. Dette har vært både som feltarbeidet i Utekontakten, leder av bo-oppfølgingstjenesten ved Sentrum sosialkontor, ruskonsulent ved Nav Bergenhus.

Hun er gift, har 2 barn og bor i Strusshamn.

Vi vil ønske henne hjertelig velkommen i arbeidsfellesskapet, hvor hun for tiden får et spesielt ansvar for menighetene Herdla, Ask og Erdal.

Ta gjerne kontakt med en av våre tre diakonimedarbeidere/diakon eller andre ansatte. Klikk her for telefonnummer eller epost. 

Tilbake