G:19 - Ungdomsgudstjeneste


Velkommen til våre månedlige gudstjenester av og for ungdom!

En gang i måneden samles Alive på tvers av andre aktiviteter til storfellesskap på G:19. Dette er en gudstjeneste laget av, med og for ungdom. Vi har band, lovsang, bønnevandring og nattverd, preken ved ungdomspresten og gratis kirkekafé med kaker, lek og quiz.

Hver G:19 er det opp mot 20 ungdommer som medvirker med alt mulig: baking, styring av powerpoint, sang og musikk, styring av lyd, hilse i døra, ha vitnesbyrd, lede gudstenesten, og mange andre ting.

G:19 er oftest i Erdal kirke, men vi er også i en av de andre kirkene av og til.

Hjertelig velkommen til å bli med i fellesskapet vårt!

Tilbake