LED1 og LED2 - Lederkurs


Se hva lederkursene våre går ut på

 

Vi har to lederkurs, LED1 for fjordårskonfirmanter og LED2 for de som har fullført LED1.

Utskriftsvennlig brosjyre: 2020-21: LED1 20/21 LED2 20/21 2021-22: LED1 21/22 LED2 21/22

 

HVA ER LED1?
L
ederkurset er for deg som er konfirmert og som har lyst å lære mer om den kristne tro og hvordan du kan være en god leder i kristent barne- og ungdomsarbeid. I tillegg får du bli kjent med nye folk og være med på mange gøye aktiviteter!

TIRSDAGSSAMLINGER
Vi møtes fire ganger på høsten og fire ganger på våren. Her spiser vi og leker sammen, får input om dagens tema som vil handle om både det å leve som kristen og om ledertrening, og snakker og diskuterer i smågrupper. Dere får praktiske oppgaver og utfordringer. Vi avslutter samlingen med bønn, sang og et ord for kvelden.

På våren har vi samlingene parallelt med de som går på LED 2, og spiser, leker og har avslutning sammen med dem, men har kursene hver for oss.

TEMAER
Noen av temaene vi skal gå nærmere inn på er:

 • Caser og teambuilding
 • Respekt
 • Lederskap
 • De to største bud
 • Tidenes beste leder: Jesus!
 • Samarbeid og ansvar

WEEKENDER
I tillegg til tirsdagssamlingene har vi to helgeleirer. Den ene er bare for LED 1, den andre er en felles leir for hele ungdomsarbeidet: Camp Alive. Disse helgene skal vi blant annet leke, ha aktiviteter, spise god mat, snakke sammen, lese i Bibelen, be og gjøre praktiske ledertreningsoppgaver.

PRAKSIS
Alle som er med på lederkurset skal ha praksis. Vi fordeler dere på de ulike praksisene.
Praksisen består av:

 • Hjelpe til på  to G:19 (ungdomsgudstjeneste i Erdal).
 • Hjelpe til på kick-off for konfirmanter.
 • Hjelpe til på en sosialkveld med konfirmantene i din menighet.
 • Være i et team på Godhetsdagen.
 • Være med som leder på konfirmantleir eller annen happening som tilsvarer en helg.

DEL AV ALIVE
LED 1 blir arrangert av, og er del av Alive, kirkene på Askøy sitt ungdomsarbeid. Som deltaker på LED 1 er du del av fellesskapet i ungdomsarbeidet vårt. G:19 er en storsamling for hele ungdomsarbeidet, og vi håper du vil komme på G:19 også de gangene du ikke har praksis, og bli kjent med de andre. Velkommen!

KURSBEVIS
Det blir utdelt kursbevis etter fullført lederkurs. Kursbeviset er fint å legge ved når du senere skal søke på din føste jobb! Fullført lederkurs innebærer:

 • Godkjent praksis
 • Nok oppmøte på kurskveldene
 • Nok oppmøte på leirene
 • Generelt god oppførsel

Både samlingene, praksisene og de to helgeleirene er obligatoriske. Hvis du ikke kan komme, må du gi beskjed på forhånd. Er du borte fra mer enn to samlinger, må du ha ekstra praksis for å få godkjent kurs. Vi forventer at lederkurset blir prioritert høyt.

HVORDAN BLIR JEG MED?
Hvis du har lyst å bli med på lederkurs må du sende en søknad til kirkekontoret på e-post til ung@kirken-askoy.no

Søknaden må inneholde:

 • Fullt navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • Litt informasjon om deg selv og hvorfor du vil være med
 • Godkjenning fra foreldre/foresatte med telefonnummer og e-postadresse

PRIS
Kurset koster 500 kr i halvåret. Det dekker kurssamlingene, mat, LED 1-helg, Camp Alive og konfirmantleiren/happeningen du har praksis på – altså alt!

Du kan velge om du vil betale hele beløpet i september, eller halvparten da, og halvparten i januar. Vi sender giro til foreldre på e-post.

 

HVA ER LED2?

Lederkurset er for deg som har gått LED 1 (tidligere MILK), og er mellom 16 og 19 år. Har du lyst til å utvikle deg som menneske, leder og kristen? Da kan LED 2 være en viktig investering for deg!

Menighetene på Askøy trenger ledere i barne-  og ungdomsarbeid som både vet hva de gjør og hvorfor de gjør det. På dette kurset hjelper vi deg til å bli trygg i din rolle som kristen leder.

OPPLEGG
LED2 ligner på LED1 når det gjelder at vi har tirsdagssamlinger med mat, sosialt, lek, input, ledertrening, bønn osv. Vi reiser også på en egen leir om høsten og på Camp Alive om våren. Det som gjelder kursbevis, påmelding og pris er det samme som for LED1. Se over.

PRAKSIS
Alle på LED2 skal også ha praksis.
Praksisen består av å:

 • Hjelpe til på to G:19 (ungdomsgudstjeneste i Erdal).
 • Være med på G:19-workshop.
 • Hjelpe til på kick-off for konfirmanter.
 • Hjelpe til på en sosialkveld med konfirmantene i din menighet.
 • Være med som leder på konfirmantleir eller annen happening som tilsvarer en helg.

Vi håper å se deg på neste lederkurs!

Tilbake