Trosopplæringstiltak på Askøy


Bli med på kjekke barneaktiviteter! Barn og unge i ulik alder inviteres til forskjellige arrangement i regi av Trosopplæringen. Her er en liste over tilbud til barn, fra de yngste til de eldste. Gjelder for våren 2024. 

Finn ut hva som skjer for ditt barn i ditt sokn i perioden framover. 

Påmelding
For alle arrangement der ikke annet er oppgitt, påmelding på epost:
pia.melby@kirken-askoy.no (Ask og Erdal)
sigrun.thomassen@kirken-askoy.no (Strusshamn) 
linda.guttormsen@kirken-askoy.no (Herdla og Tveit)


BABYSANG

På babysang møtes foreldre med babyene sine for å synge, danse, leke, prate og oppleve musikk og kvalitetstid sammen. SE PLAKAT

Erdal kirke, for Ask og Erdal sokn
Partallsuker tirsdag kl. 10.30. Tirs. 9. jan.-19. mars. 

Strusshamn kirke                             
Hver tirsdag kl. 10.45. Tirs. 9. jan.-19. mars (ikke 6.2. og 27.2.). 

For Tveit og Herdla sokn, Tveit kirke
Partallsuker tirsdag kl. 10.30. Tirs. 9. jan.-19. mars (ikke 6.2. og 27.2.).


KNØTTETREFF 0-5 år

Et møtested på tirsdags formiddag i Strusshamn kirke for hele Askøy, med lek, matpakke, sosial prat, sang og fortelling.

Strusshamn kirke tirsdager kl. 10-13, fra tirs. 9. jan.-30. april (ikke 6.2. og skoleferier). SE PLAKAT

 


SMÅBARNSSANG 2-3 åringer

På Småbarnssang yrer det av liv og glede gjennom lek, sang, regler, instrumenter, dans, bibelfortelling, såpebobler og kosedyr. SE PLAKAT 

år: Strusshamn kirke:                               
Onsdag 17.1., 31.1., 14.2., 13.3., 10.4. kl. 17.30-18.15  
Middag på en hverdag  17.1., 14.2., 13.3 og 10.4. kl. 16.30-17.30
Superkids fra 4 år parallelt med Småbarnssang.

2-4 år: For Ask og Erdal sokn: Erdal kirke:                
Onsdag 10.1., 24.1., 21.2., 6.3., 3.4., 17.4. kl. 17.00-17.45  

2-3 år: For Herdla og Tveit sokn: Tveit kirke:         
Torsdag 1.2., 7.3., 2.5., 6.6., kl. 17.00 - 17.40
Middag kl. 16 for hele familien.


PÅSKEVANDRING 4–7 år

Vi går sammen inn i påskefortellingen, gjennom lek og bruk av alle sanser. Barna får med seg hjem en fin klistremerkebok om påsken.

Ask kirke og -menighetshus onsdag 13.3. kl. 16.30-18.00
Erdal kirke onsdag 20.3. kl. 16.30-18.00
Strusshamn kirke onsdag 13.3. kl. 17.00 med Superkids. Middag kl. 16.30 INVITASJON
Tveit kirke (for Herdla og Tveit sokn) torsdag 7.3. kl. 17.00. Middag kl. 16.00

 


MIN KIRKEBOK til 4-åringer

Den tradisjonelle 4-årsbokutdelingen samler mange barn. 4-åringene får utdelt en barnebibel i gudstjenesten.

Strusshamn kirke søndag 7.4. kl. 11
Erdal kirke søndag 14.4. kl. 11
Ask kirke søndag 21.4. kl. 11

                                                 


MYLDREGUDSTJENESTE 4-6 år

En enkel gudstjeneste med masse liv og røre, lek, sang og spill! Gudstjenesten er i sin helhet tilpasset barn i alderen 4-7 år, men alle barn som har lyst og anledning er hjertelig velkommen, yngre og eldre!

For alle sokn, Erdal kirke søndag 28.4. kl. 13

 


HELT FØRSTEKLASSES - for førsteklassinger

På kirkeklubben «Helt førsteklasses» lærer vi fine fortellinger fra Bibelens skatter. Vi spiser sammen, leker, synger og lager fine ting. På familiegudstjenesten får du «Min kirkebok 6».

Ask sokn:

Kirkeklubb: Ask menighetshus, fem torsdager kl. 14.15-16.15: 25.1., 1.2., 8.2., 15.2., 22.2. Godhetsdag på Ask omsorgssenter 22.2.

Familiegudstjeneste: Ask kirke søndag 11. feb. kl. 11. Her inviteres også 2.klassingene.

 


SUPERHELT I KIRKEN – 2.klasse

Har du lyst til å være en superhelt i kirken? Vi superhelter tar vare på jorden og hverandre! Dette er en planleggingsdag i skolen, og alle 2.klassinger på Askøy er invitert til en gøy dag i kirken, der vi skal leke, ha mat, bibelfortelling og ulike aktiviteter inne og ute!

Strusshamn kirke, for alle kirker, fredag som er skolefri 26. jan. kl. 08.30–15.00


TÅRNAGENTHELG – 3.klassse

Oppdrag for agenter! Bli med å følge spor og løse mysterier i kirken. Finner vi Guds plan? Barna må ta i bruk alle sanser og leite med lys og lykter. Samling lørdag og gudstjeneste på søndag. For alle 3.klassinger på Askøy fordelt på to kirker – meld på den helgen som passer!

Tveit kirke lørdag 10. feb. kl. 11-14 og søndag 12. feb. kl. 11.00
Ask kirke lørdag 9. mars kl. 11-14 og søndag 10. feb. kl. 11.00

 


ETTER SKOLETID / KIRKETIRSDAG
Har du lyst på et lite måltid rett etter skoletid, og litt leksehjelp? Er du klar for lek, spill og formingsaktiviteter? Da er du velkommen til kirken. Hver gang får du også med deg en fortelling fra Bibelen.

Ask sokn:
Etter skoletid; 4.–7. klasse
Ask menighetshus annenhver tirsdag kl. 13.15-15.15, oppstart 9. jan.

Erdal sokn:
Etter skoletid; 4.–7. klasse
Erdal kirke tirsdager kl. 13.30-15.30.
4.kl: oppstart 9. jan. 5.–7.kl: oppstart 16. jan. – annenhver uke.

Tveit sokn;
Kirketirsdag, 4.–7.kl, Tveit kirke tirsdager kl. 13.30-15.30, annenhver uke Tveit: oppstart 9.1.   Hanøy: oppstart 16.1.
Felles siste gang 19.3.
 


FREDAGSKLUBBEN 4.-7. klasse

Spill og aktiviteter, hot dog og vafler, FIFA og forming, bibeldrama - og masse annet gøy! I Strusshamn kirke er det masse liv og røre når Fredagsklubben samles! Det er bare å møte opp. For alle 4.-7.klassinger i Strusshamn sokn:

Strusshamn kirke kl. 18–20: 12.1., 2.2., 15.3., 12.4., 3.5.


KIRKEKINO - "NARNIA"  – 6. kl

Vi spiser pizza og popcorn, ser film, blir med på en gøy og opplevelsesrik aktivitetsløype, og vi skal sammen gå inn i Narnia-universet.  

Erdal kirke (for alle sokn) fredag 5.4. kl. 17.00-20.30.  

 


JUNIORKONFIRMANTER – 8.kl

Mulighet til å bli kjent med flere ungdommer, og til å bli kjent med det som skjer i kirken. Vi snakker om håp og tro, det blir pizza, lek og sosialt. For alle sokn.

Strusshamn kirke fredag 19.1. og 8.3. kl. 18.00–20.00.

 
 

 

 

Tilbake