Trosopplæringstiltak i Erdal menighet


Her er en liste over trosopplæringstiltak som gjelder Erdal menighet våren 2021, fra de yngste til de eldste.

(All påmelding skjer på mail/tlf til trosopplærerne.)

Noen tiltak kan gå ut av hensyn til smittevernråd.

Generelt gjelder: ha rene hender, hold avstand til andre, bli hjemme ved symptomer på sykdom.

 

0 år: Babysang
Erdal kirke, tirsdager: 26.01., 09.02, 23.02., 09.03., 23.03. og 20.04. 

Kl. 10.30

På babysang møtes foreldre og barn for å synge, danse, leke, prate og oppleve musikk sammen.
Det er sosialt og kjekt å delta på babysang og det er ingen krav til forkunnskaper.
BROSJYRE


2-3 år: Småbarnssang
Med hensyn til smittevernråd avventer vi oppstart av Småbarnssang. Ikke oppstart våren 2021.

Erdal kirke (for Ask og Erdal menighet) onsdager: . Kl. 17.30     
På småbarnssang er det liv og røre; der er det sang og spill, bibelfortelling, lek, latter og dans.
BROSJYRE

 

 


3 år: Påskemysteriet med utevandring

6 år: Påskemysteriet med utevandring

 


 

4 år: Min kirkebok 4                                                                                                                                  

Utdeling av barnebibel til alle 4-åringer. Ny bok i år.


1.klasse: Førsteklasses søndag

 

INVITASJON


3.klasse: Tårnagentvandring

Vi løser agentoppdrag og mysterier på Tårnagentvandring i området utenfor Erdal kirke, lørdag 13. mars kl. 13-15.

SE INVITASJON

 


4.-7. klasse: Etter skoletid
Med hensyn til smittevernråd avventer vi oppstart av Etter skoletid. 

Vi satser på "Mens vi venter på etter skoletid" noen dager våren 2021.

Erdal kirke, tirsdager fra .....

Se brosjyre her


 

 

 

 

Pia Merete Melby

pia.melby@kirken-askoy.no
tlf: 56 15 71 26 / 926 84 272

Tilbake