Trosopplæringstiltak i Ask menighet


Her er en liste over trosopplæringstiltak som gjelder Ask menighet våren 2021, fra de yngste til de eldste.
(All påmelding skjer på mail/tlf til trosopplærerne)

Noen tiltak kan gå ut av hensyn til smittevernråd. Generelt gjelder: ha rene hender, hold avstand til andre, bli hjemme ved symptomer på sykdom.

 

 

0 år: Babysang
Barn og foreldre er velkommen til å være med på babysang i Erdal kirke tirsdager: 26.01., 09.02., 23.02., 09.03., 23.03..20.04
 Kl. 10.30
På babysang møtes foreldre og barn for å synge, danse, leke, prate og oppleve musikk sammen.
Det er sosialt og kjekt å delta på babysang og det er ingen krav til forkunnskaper.
Se brosjyre her


2-3 år: Småbarnssang
Erdal kirke (for Ask og Erdal menighet) er foreløpig satt på vent. Vi vil vurdere situasjonene utover våren.            
På småbarnssang er det liv og røre; der er det sang og spill, bibelfortelling, lek, latter og dans.
Se brosjyre her


3 år: Påskevandring      Vi planlegger en løype utenfor kirken

4 år: Påskevandring    Felles løype utenfor kirken

  Velkommen! 


4 år: Min kirkebok 4                                                                                                                                     

Familiegudstjeneste med utdeling av en barnebibel til alle 4 åringer.

Ny bok i år.                          


5 år: Søndagsskolen min.     

5 åringenen blir invitert til felles gudstjeneste med 4 åringene denne søndagen.

 

3.- og 4.- klasse: Tårnagent-vandring

Vi løser agentoppdrag og mysterier på Tårnagent-vandring i området utenfor Ask kirke, lørdag 20. mars kl. 13-15.

SE INVITASJON

 


 

5. klasse: Etter skoletid

Går du i 5.klasse og har du lyst til å bli med på 
«ETTER SKOLETID» i Ask menighetshus, rett over veien for skolen,
og rett etter skoleslutt? Du er i alle fall HJERTELIG VELKOMMEN! 
Vi har 5 tirsdags-samlinger i høst, 15.9., 29.9., 13.10., 27.10., 10.11., fra kl. 13.15-15.15.

Se brosjyre her

 


 

 

 

 

Pia Merete Melby

pia.melby@kirken-askoy.no
tlf: 56 15 71 26 / 926 84 272

Tilbake