Ledige stillinger


Vi har nå ledig to faste stillinger og tre vikariater hos oss. 

- kateket i 100% fast fra aug. 24

- organist/kirkemusiker i 25% fast. Oppstart etter avtale

- ungdomsprest i 100% (med mulighet for deling) (vikariat fra aug.24- juli 25)

- ungdomsarbeider i 40% (vikariat fra aug.24 - juli 25)

- kirketjener Herdla kyrkje 50% (vikariat fra aug.24 - april/mai 25) 

Se utlysning for kateket her:Trykk her for se utlysningen  (Søknadsfrist 26.mai 2024)

Se utlysning for organist/kirkemusiker her:Trykk her for se utlysningen  (Søknadsfrist 16. juni 2024)

Se utlysning for ungdomsprest her:Trykk her for se utlysningen (Utgått, men ta kontakt for interesse/spørsmål)

Se utlysning for ungdomsarbeider her:Trykk her for se utlysningen  (Søknadsfrist 26.mai 2024)

Se utlysning for kirketjener her:Trykk her for se utlysningen  (Søknadsfrist 26.mai 2024)

 

 

Tilbake