Soknepreststilling i Strusshamn sokn er utlyst


Sokneprest Godtfred Haugland blir pensjonist til sommeren, og soknepreststillingen i Strusshamn sokn er nå utlyst.

Stillingen som sokneprest i Vesthordland prosti med Strusshamn sokn som tjenestested er nå lyst ut med søknadsfrist 26.02.23. 

Det er Bjørgvin bispedømmekontor som har ansvaret for rekrutteringsprosessen og tilsettingen. 

Se utlysningen og søk på stillingen HER

Tilbake