Velkommen til møte med biskop Thomas, fra Egypt


Fredag 12. mai kl 13.00 – 15.00, i Strusshamn kirke. 
Biskop Thomas er biskop i bispedømmet El-Qussia og Mar, i Øvre Egypt – sør i Egypt.
Budskapet han kommer med utfordrer og er til stor inspirasjon. 
Samlingen vil hovedsakelig foregå på engelsk.

Biskop Thomas er biskop i bispedømmet El-Qussia og Mar, i Øvre Egypt – sør i Egypt. Bispedømmet har store utfordringer med fattigdom, lav utdanning og religiøst press. Men gjennom å være tydelig til stede, fremtidsrettet og kreativ jobber biskop Thomas konstant for å styrke den kristne befolkningen i området. Dette gjøres på ulike måter, blant annet har de bygget retreatsenteret Anafora i ørkenen mellom Kairo og Alexandria. På samme område ligger Anastasia – et undervisningssenter hvor blant annet koptisk ungdom fra Øvre Egypt får yrkesrettet utdanning og grunnleggende hjelp til å klare seg i samfunnet. Mange av kursene har vært rettet mot kvinner. Å løfte opp mennesker, slik at de kan se seg selv med Guds øyne, går som en rød tråd gjennom alt som blir gjort på Anafora, og i hele biskop Thomas sitt virke.

På Anafora har de også fullt fokus på økoteologi hvor de lærer å ta vare på Guds skaperverk, bærekraft og klima.

Biskop Thomas snakker ofte om «kjærlighetens sirkel». Det er Gud som har skapt og som bevarer denne sirkelen av kjærlighet. Hvert eneste menneske på jorden er en del av den. Ikke bare familie, venner og naboer, men også de som snakker stygt om oss – de som forfølger oss og hater oss. Kjærlighetens sirkel er stor. Ordene inspirerer og utfordrer oss som kirke, også i Norge. Visjonen for arbeidet hans er å være hånden som løfter opp nedenfra. Dette skjer blant annet gjennom hans rike arbeid ved å være et lys og en ressurs for pressede kristne i hele Egypt. Gjennom kunnskap, utdannelse og en styrket kristen identitet, løftes unge koptiske gutter og jenter ut av fattigdom og mørke.

Biskop Thomas er en glimrende formidler for arbeidet som skjer både på Anafora og i El-Qussia. Budskapet han kommer med utfordrer og er til stor inspirasjon, fra en kirke med sterke røtter og identitet. Det han forteller berører også oss som bor i Norge.

På fagsamlingen vil vi oppleve å bli utfordret og inspirert av budskapet biskop Thomas vil dele med oss. Vil du vite mer om arbeidet til biskop Thomas, eller situasjonen i Egypt, kan du lese mer på www.Stefanus.no

Her kan du også finne noen små filmer som viser noen glimt fra arbeidet på Anafora:

https://www.youtube.com/channel/UC2ZQz0Sqy_W_2rqjA9pg1hA

Fagsamlingen arrangeres i samarbeid med Stefanusalliansen

Samlingen vil hovedsakelig foregå på engelsk

Tilbake