Soknepreststilling i Erdal sokn er utlyst


Sokneprest Trygve Eiken blir kapellan i Birkeland menighet, og soknepreststillingen i Erdal er ledig.

 

Bjørgvin Bispedømme har lyst ut stillingen som sokneprest i Vesthordland prosti, Erdal sokn. Søknadsfristen er nå gått ut. 
Det er Bjørgvin bispedømmekontor som har ansvaret for rekrutteringsprosessen og tilsettingen. 
Vi kommer tilbake med mer informasjon når det er avklart hvem som er tilsatt som den nye soknepresten i Erdal menighet.

Tilbake