Formiddagstreff i Erdal


HØSTENS PROGRAM

Fra kl.12.00 – 14.15 i stor menighetssal.

 

  19.09 Jakob Sande i ord og toner ved Bjørn Sæle og  Robert Sæle.  Sang og musikk.  

  24.10 Trim og vitaminer ved Mona Løchen. Sang og musikk.

  28.11 Tur på Silkeveien, bilder fra Usbekistan og Kirgisistan  ved Magni og Vigleik Stoveland. Sang og musikk.

Hver gang er det ord for dagen, varm mat og åresalg. God tid til prat og hygge

Arr. Diakoniutvalget i Erdal.                                                                                            

 

Tilbake