Tør jeg å ta imot?


13. søndag i treenighetstiden
Andakt av Liv Hanne L. Almasou
Dagens tekst: Joh 15,13-17

 

Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min Far. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal Far gi dere alt dere ber om i mitt navn. Dette er mitt bud til dere: Elsk hverandre!

 

Det imponerer meg alltid; mennesker som gir livet sitt for andre. Det kan være dramatisk, med lydeffekter og musikk i bakgrunnen som på film. Eller det kan være en hverdagshelt av ei mor som setter alt til side for at minstemann i rullestol skal få de beste mulighetene han kan, handikappet til tross. 

«Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine.» sier Jesus. Og vi kan nikke anerkjennende. Når kjærligheten utfordres, kan den vise seg å være sterkere enn det meste annet. 

Jesus kaller oss venner, ber oss bli i kjærligheten. Hvordan gjør vi det? Tør vi det? Det siste har jeg stoppet ved noen ganger – tør jeg å ta imot? Det er meg han gir sitt liv for. Tør jeg å ta imot den kjærligheten som elsker ubetinga, som kjenner meg med alt jeg gjerne skulle holdt skjult – og likevel elsker? 

Jeg leser den ene setninga fra bibelteksta om igjen; «Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere». Det kjennes godt for en gangs skyld å slippe å velge, men heller få være utvalgt. Gud har valgt. Jeg er valgt. Denne kjærligheten er ikke tilfeldig – den ønsker nettopp meg, og nettopp deg. Og så ber han oss elske hverandre. 

Gud har stor nok kjærlighet til å gi sitt liv for sine venner. Han kaller oss venner. Ber oss bli i kjærligheten. Elske hverandre slik han gjør. 

I det man tør å la seg elske uten betingelser, masker eller skjulte sannheter. I det jeg tør å la Gud se meg og holde blikket. I det jeg tør å la det sterke lyset fylle selv de mørkeste rom av livet. I det øyeblikket er jeg elska og kjenner det. I det øyeblikket ligger nøkkelen til selv å elske andre, uten betingelser.  

Bønn for dagen
Rettferdige Gud, du har gitt oss alt vi har og kaller oss til å leve til din ære. Vi ber deg: Gi oss visdom og mot til å forvalte det vi har fått av deg, så vårt liv kan bære frukt som varer, ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.

Tilbake