Kom og se


12. søndag i treenighetstiden
Andakt av Tore Vindenes
Dagens tekst: Joh 4,27-30.39-43

 

27 I det samme kom disiplene hans, og de undret seg over at han snakket med en kvinne. Men ingen av dem spurte hva han ville eller hvorfor han snakket med henne. 28 Kvinnen lot nå vannkrukken sin stå og gikk inn i byen og sa til folk: 29 «Kom og se en mann som har fortalt meg alt det jeg har gjort! Han skulle vel ikke være Messias?» 30 Da dro de ut av byen og kom til ham.   

39 Mange av samaritanene fra denne byen kom til tro på Jesus på grunn av kvinnens ord da hun vitnet: «Han har fortalt meg alt det jeg har gjort.» 40 Nå kom de til ham og ba ham bli hos dem, og han ble der to dager. 41 Mange flere kom til tro da de fikk høre hans eget ord, 42 og de sa til kvinnen: «Nå tror vi ikke lenger bare på grunn av det du sa. Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser.» 43 Da de to dagene var gått, dro Jesus videre derfra til Galilea.

 

Vi har alle vår historie. En historie som vi er mer eller mindre stolt over. Men det er vår personlige historie som ingen kan ta fra oss. Det er vår sannhet som har en innvirkning på oss selv og på andre, mye mer enn vi aner.

I bibelteksten vår møter vi den samaritanske kvinnen som hadde et liv og en historie som gjorde at hun var skamfull og ikke ville møte mennesker i utgangspunktet. Men så møtte hun en som kjente hele historien hennes, men som likevel møtte henne med kjærlighet og tilgivelse, og ikke med fordømmelse som hun hadde forventet. Dette var en som gikk over kulturelle og etniske grenser for å møte henne. Det ble en enorm frigjøring for henne. En ny start. Et nytt kapittel som forandret alt.

Hun glemte vannkrukken sin og sprang inn i byen til alle som hun hadde prøvd å unngå tidligere og inviterte dem til å møte denne mannen som var så ulik andre. Jesus har en slik virkning på mennesker. Han møter oss med sannheten om oss selv, men også med kjærlighet og nåde. Ikke for at vi skal fortsette i samme spor, men fordi han har noe mye bedre for oss. Kvinnen fant ut at dette er verdt å dele med andre. Han er Messias, Guds sønn.

Mange så troverdigheten i kvinnens historie og vitnesbyrd, og de trodde. Da de fikk møte og høre Jesus selv, ble deres tro forankret i Han og ble til sikkerhet. «Vi vet at han er virkelig verdens frelser».

Din erfaring er viktig om du har møtt Jesus. Du kan invitere andre samme hvem du er. Denne kvinnen er et bevis på det. «Kom og se, kom og hør». Det kan bety stor forandring for de som du har rundt deg.

Dersom du har blitt invitert inn av noen til å møte Han, skal du vite at han møter deg med sin kjærlighet og nåde og ikke med fordømmelse. Dette er noe vi alle trenger; å få vår synd vasket bort. Å få komme til han med alt er fantastisk flott fordi han vet hva han skal gjøre med det samme hvilken situasjon vi er i.

Kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære! er Jesu invitasjon. Ta imot invitasjonen og la det bli din erfaring. Og min egen oppfordring er: Få en opplevelse av at dette er sant og godt for deg. Min erfaring er at dette er det beste som har hendt meg. 

Bønn for dagen
Trofaste Gud, du kan aldri glemme dine barn, og du vet hva vi trenger. Vi ber deg: Fri oss fra våre bekymringer og lær oss å leve i tillit til din omsorg, så vi søker ditt rike, ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.

Tilbake