Kirken og korona


Informasjonen er oppdatert per 7. oktober 2020

Etter en perioden med innstramminger i forhold til FHI sine anbefalinger, er vi tilbake til "normalen" når det gjelder antall som kan være samlet i kirkene og på andre samlinger. Dvs. 200 personer kirkene. 

 

 

Generelt

Fire av våre fem kirker er store, og har komfortabelt plass til 150-200 mennesker med avstand.
Ask kirke har dessverre ikke samme kapasitet. Det vil derfor være noe begrenset hvor mange som kan være tilstede ved større tilstelninger i Ask kirke.

Vi markerer tydelig i stol- og benkeradene hvor det er tillatt å sitte, og har sørget for god avstand.
Den 1. oktober ble det opplyst at det er innført nye regler når det gjelder avstand i benkeradene. Den norske kirke opprettholder at avstand måles en meter fra skulder til skulder. Dvs at det fortsatt skal være to tomme stoler mellom hver husstand. 

Det vil være dispensere med håndsprit tilgjengelig ved inngang og utgang.

Det skal være plakat i kirkene med oversikt over hygiene- og smittevernsrutiner.

Følgende gjelder alle tilstelninger i kirkene:

  • Syke personer skal ikke delta på fysiske samlinger.
  • Gode rutiner for hygiene, håndvask og renhold.
  • Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr
  • God avstand mellom alle som deltar.
  • Tilstrekkelig bemanning til stede.

Ta kontakt med kirkekontoret dersom dere har spørsmål.

 

Gudstjenester

Gudstjenestene foregår tilnærmet normalt i disse tider. 

Prester og kirketjenere sørger for at alle oppmøtte skriver seg opp på lister med fullt navn og telefonnummer, og listene oppbevares på kirkekontoret for ev smittesporing.
Listene makuleres etter 10 dager.

Det er nå mulig å gi penger gjennom kontanter i tillegg til Vipps. ( Se vippsnummer til den enkelte menighet her:)

 

Dåp

Vi gjennomfører dåp som normalt, men har satt noen begrensninger.

I Ask kirke har vi satt begrensning på kun ett dåpsbarn per gudstjeneste. I de tilfellene hvor vi har flere familier som ønsker dåp samme dag, setter vi opp egen dåpsseremoni ved et annet tidspunkt. Dette avtales med kirkekontoret og presten.

Også i de andre kirkene kan det avtales egne dåpsseremonier ved spesielle behov.

 

Bryllup

Vi gjennomfører vielser tilnærmet som normalt.

Dersom det er flere vielser i samme kirke på samme dag, vaskes det nøye mellom dem.

Brudeparet har selv ansvar for at det skrives liste over oppmøtte med fullt navn og telefonnummer og at denne lagres i 10 dager etter gjennomført vielse.

 

Begravelse

Vi gjennomfører begravelser som normalt, og det kan være opptil 200 personer tilstede i kirkene. 
Ask kirke er unntak for denne regelen pga av størrelsen.

Begravelsesbyrået har ansvar for å føre liste over oppmøtte med fullt navn og telefonnummer.
Dersom familien har valgt å ikke benytte seg av et begravelsesbyrå, har familien selv ansvar for dette.

 

Aktiviteter for barn

Det vil være varierende i hvilken grad vi gjennomfører aktiviteter for barn for det kommende semesteret. I noen tilfeller vil vi avvente oppstart, i andre tilfeller har vi oppstart allerede i august.

Ungdomsarbeidere og menighetspedagoger vil vurdere nøye hvilke aktiviteter som er forsvarlig å gjennomføre og de aktuelle deltakerne vil få informasjon om sine aktiviteter.

 

Aktiviteter for voksne

Kirkelig ansatte og frivillige vil vurdere i hvilken grad det er forsvarlig å gjennomføre planlagte aktiviteter for høstsemesteret 2020. Vi vil publisere informasjon om dette så snart det er klart.

Tilbake