Kirken og korona


Informasjonen er oppdatert per 3. mars 2021

 

 

Info pr 3. mars 2020

 

Det er utarbeidet ny smittevernveileder for Den norske kirke. De nye smittevernreglene åpner for at flere kan delta på arrangementer i kirken og det er gledelig.

 

For gudstjeneste bety dette:

Det kan delta inntil 100 personer i tillegg til medvirkende dersom kirkerommet har plass til dette med gjeldende regler for avstand: 2 meter. Avstanden er mellom hver kohort. Størrelse av kohorter kan medføre at det ikke er mulig å plassere inntil 100 personer i kirkerommet.

 

Det skal fortsatt lages frammøtelister, som skal oppbevares i 14 dager. Det oppfordres til påmelding til gudstjenestene via hjemmesiden. De som ikke er påmeldt på forhånd blir registrert ved fremmøte, slik at vi har får en komplett liste over de fremmøtte. Ved full kirke blir forhåndspåmeldte prioritert. Deltakere oppfordres til å møte frem i god til for å unngå kø.

 

Alle deltakere skal tilvises plass (følges til anvist plass), av kirkelig personale. Det er bare tillatt å forlate plassen ved nattverd eller toalettbesøk. Deltakere tilvises i kirkerommet fra klokken 10.30.

 

Ved nattverd vil kirkelig personale lage køordning for deltakere. Dette for å sikre avstand mellom deltakere.

Ved avsluttet gudstjeneste er det viktig at det ikke oppstår trengsel/kø ved utgang. Bruk av munnbind ved ankomst og utgang anbefales.

Informasjon om smitteverntiltak og regler blir godt forkynt for deltakerne.

 

Dåp:

Det er anbefalt at man fortsatt har dåp i egne gudstjenester. Men, dette avgjøres lokalt ift antall dåp, størrelse på kirke, og forventet antall som ønsker å komme til gudstjeneste. Det er ikke tillatt å invitere besøkende fra andre kommuner til dåpsgudstjenesten.

Vigsel:
Vigsel med inntil 100 personer tilstede kan gjennomføres. Det er ikke tillatt å invitere besøkende fra andre kommuner til vigsel.

 

Begravelse:

Begravelsesbyrå har ansvar for tilvisning av plasser for deltakere, samt føring og oppbevaring av frammøtelister. Byråene skal sørge for god informasjon om gjeldende smittevernregler.

 

Dersom du i denne krevende perioden har behov for en samtale/chat kan du kontakte Netttkirken via nettsiden www.nettkirken.no

 

Dersom du har spørsmål om aktiviteter som drives i kirkene på Askøy, ta kontakt med kirkekontoret på telefon 56157100 (mellom klokken 08:30 – 15:00) eller på epost: post@kirken-askoy.no

 

Therese Nesse Mokkelbost

kirkeverge

Tilbake