Kirken og korona


Informasjonen er oppdatert per 26. nov. 2020

Følgene regler gjelder for Den norske kirke på Askøy, gjeldende fra lørdag 07.11, frem til mandag 6. desember.

 • Alle fysiske gudstjenester tom 29.11.20 er avlyst.
 • Dåp vil likevel bli gjennomført som planlagt, i egne seremonier.
 • Maks antall personer tillatt på offentlige arrangementer vil bli satt til 20 personer. Unntaket er begravelser der grensen er satt til maks 50 personer. Lokalene må ha faste plasser som blir tildelt de som kommer.
 • Kirkekontoret i Strusshamn er åpent hver dag fra kl. 08.30 - 15.00.
 • Kirkekafeen i 2 etg på Kleppestø senter er åpen hevr torsdag fra kl.10.00 - 15.00. Fra 6.12 også om mandagene frem til jul. 
 
 • Hjemmekontor blir påbudt. Det er også gitt en generell anbefaling om å være mest mulig hjemme
 • Alle fysiske arrangementer vil bli innstilt inntil videre. Dette gjelder også konfirmantarbeid.
 • Møter bør som hovedregel flyttes til digitale plattformer. Unntak er samtaler av sjelesørgerisk karakter.

Generelt

Vi markerer tydelig i stol- og benkeradene hvor det er tillatt å sitte, og har sørget for god avstand.
Den 1. oktober ble det opplyst at det er innført nye regler når det gjelder avstand i benkeradene. Den norske kirke på Askøy opprettholder at avstand måles en meter fra skulder til skulder. Dvs at det fortsatt skal være to tomme stoler mellom hver husstand. 

Det vil være dispensere med håndsprit tilgjengelig ved inngang og utgang.

Det skal være plakat i kirkene med oversikt over hygiene- og smittevernsrutiner.

Følgende gjelder alle tilstelninger i kirkene:

 • Syke personer skal ikke delta på fysiske samlinger.
 • Gode rutiner for hygiene, håndvask og renhold.
 • Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr
 • God avstand mellom alle som deltar.
 • Tilstrekkelig bemanning til stede.

Ta kontakt med kirkekontoret dersom dere har spørsmål.

 

Gudstjenester

Se over. Dvs avlyst frem t.o.m. 29. nov.-20

Det er mulig å gi penger gjennom via Vipps. (Se vippsnummer til den enkelte menighet her:)

 

Dåp

Vi gjennomfører dåp etter avtale med prest. Begrenset til inntil 20 deltakere. .

Prester og kirketjenere sørger for at alle oppmøtte skriver seg opp på lister med fullt navn og telefonnummer, og listene oppbevares på kirkekontoret for ev smittesporing.
Listene makuleres etter 14 dager. (Øket fra 10-14 dager)

 

Bryllup

Ta kontakt med kirkekontoret dersom du har spørsmål.

Brudeparet har selv ansvar for at det skrives liste over oppmøtte med fullt navn og telefonnummer og at denne lagres i 14 dager etter gjennomført vielse.

 

Begravelse

Vi gjennomfører begravelser som normalt, og det kan være opptil 50 personer tilstede i kirkene. 
Begravelsesbyrået har ansvar for å føre liste over oppmøtte med fullt navn og telefonnummer.
Dersom familien har valgt å ikke benytte seg av et begravelsesbyrå, har familien selv ansvar for dette.

 

Aktiviteter for barn

Se over.  Inntil videre er aktiviterter for neste uke avlyst.  

Det vil være varierende i hvilken grad vi gjennomfører aktiviteter for barn for de kommende ukene.

Ungdomsarbeidere og menighetspedagoger vil vurdere nøye hvilke aktiviteter som er forsvarlig å gjennomføre og de aktuelle deltakerne vil få informasjon om sine aktiviteter.

 

Aktiviteter for voksne

Se over.

Kirkelig ansatte og frivillige vil vurdere i hvilken grad det er forsvarlig å gjennomføre planlagte aktiviteter.

 Vi vil publisere informasjon om dette så snart det er klart.

Tilbake