Nytt menighetsblad på nett


Nå kan du lese a:men nr 3 2020 på nett. Les om kirken i koronatid, bli kjent med vår nye diakonimedarbeider og få med deg det som har skjedd og som skjer på Askøy og i kirkene våre. 

 

Tilbake