Gudstjenester i kirkene på Askøy


Det er en glede å igjen kunne invitere til gudstjenester med nattverd i kirkene på Askøy.

 

Alle som kommer til kirken skal føle seg trygge på at smittevernreglene blir fulgt. Noen av de viktigste reglene vil du finne i denne saken.

Foreløpig blir det en forkortet liturgi som varer ca 40 minutter.

I følge smittevernreglene blir det maksimum 50 deltakere og  for å kunne spore smitte blir det registrering med navn og tlf. som skal oppbevares i 10 dager og deretter makuleres. 

Ved offer er kun tillatt å bruke Vipps.

Det blir foreløpig egne gudstjenester for dåp.

Følg med under "Det Skjer" i Askøyværingen og på her på nettsidene.

GUDSTJENESTEPLAN FOR SØNDAGENE FREMOVER                                                                                  

21.05.2020          Erdal                  11:00     m/nattverd       

24.05.2020          Strusshamn        11:00     m/nattverd               

                            Strusshamn        12:30     m/nattverd                  

                            Tveit                   11:00     m/nattverd            

                            Ask                     11:00     m/nattverd         

31.05.2020          Tveit                    11:00     m/nattverd                                                                                

                            Herdla                  11:00     m/nattverd            

01.06.2020          Erdal                    11:00     m/nattverd        

07.06.2020          Strusshamn         11:00     m/nattverd         

                            Strusshamn        12:30     m/nattverd        

                            Ask                    11:00     m/nattverd        

                            Erdal                      19.00     G19                                      

14.06.2020          Erdal                      11:00     m/nattverd             

                            Strusshamn        11:00     Friluft  Mizpa

                            Herdla - Fortet 11:00      Skaperverkets dag

               

SMITTEVERNRUTINER BASERT PÅ SMITTEVEILEDERE FOR:

 • Gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Kirkelig undervisning og annet barne- og ungdomsarbeid i Den norske kirke
 • Sjelesorgsamtaler og andre én-til-én-samtaler mv. i menigheter i Den norske kirke

Gjelder fra:15.mai20

 

Styringsdokument (grunnlaget)

 1. Lov og forskrift om smittevern
 2. Ordninger for smittevern som følge av Covid-19, råd og anbefalinger fra sentrale myndigheter
 3. Kommunale ordninger
 4. Ordninger fra Kirkerådet og KA
 5. Veileder for gudstjenester og kirkelige handlinger
 6. Veileder for barne- og ungdomsarbeid
 7. Veileder for 1 til 1 samtaler

 

Hovedelementene i alt smittevern, som følge av Covid-19,
som medvirkende skal følge opp er:

 • Avstand på 1 meter mellom personer som ikke er i samme husstand
 • Håndvask (god hygiene)
 • Personer med luftveisplager eller er syke skal være hjemme
 • Gode hoste- og nysevaner (bruk papirlommetørkle)

 

Regelen om 20 personer gjelder for private arrangement uten arrangør

Anbefalt størrelse for grupper i private sammenhenger er maksimalt 20 personer, og forutsetter at alle holder minst én meters avstand.

Rådet gjelder for private sammenkomster og løsere arrangementer både innendørs og utendørs uten ansvarlig arrangør.

 

Regelen om 50 personer gjelder for arrangement med arrangør

Det er tillatt med arrangement på offentlig sted for inntil 50 personer eksklusiv medvirkende.

Noen hovedpunkt – avvik fra normal drift

 • Dette vil gjelde der det er mulig å holde avstand på minst 1 meter mellom personer som ikke er i samme husstand.
 • Det gjelder bare arrangementer på offentlig sted med en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er til stede.
 • En ansvarlig arrangør er viktig for å sikre rask smittesporing hvis det skulle bli nødvendig, og for at noen skal være ansvarlig for at rådene om avstand og smittevern kan følges.
 • Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet og gjøre det mulig å ivareta hygiene.
 • Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted skal ikke regnes som en del av arrangementet.
 • Vi vil føre oversikt over de som er til stede på arrangement og oppbevare denne informasjonen innelåst i 10 dager før makulering
 • Det er krav om kirkevert til stede ved gudstjeneste. Kirkevert har ansvar for deltakerregistrering og sørge for informasjon til deltakere.
 • Det blir ikke dåp i ordinære gudstjenester – men egne dåpsgudstjenester ved behov
 • Det blir ikke kirkekaffe i forbindelse med gudstjenester
 • Kirkeofringer kan ikke skje med mottak av kontanter – men vi har ordning med ofring ved Vipps.
 • Kirken sine salmebøker skal ikke benyttes
 • Det blir benyttet engangsbeger til nattverd
 • Kirketjener skal ha beskjed enten ved SMS eller i medarbeideren om alle treff i kirken.
 • Kirkene åpner dørene kl. 10.30 når det gudstjeneste kl. 11.00 eller ca. en halvtime før.
 • Det skal kun brukes en inngangsdør til kirken. De andre må være låst og merkes «ikke bruk denne inngangen.»
 • Løse puter er fjernet

 

 

Tilbake