Nytt menighetsblad på nett


Påskenummeret av a:men er nå ferdig og kan leses på nett. Bladet kommer i posten 31. mars. 

 

Les om påskens innhold, masteroppgave om oppstandelsens troverdighet, diakonikonfirmanter som lager generasjonskafé og mye mer. Få med deg "Leder", som sier noe om et blad produsert før og i koronatider. Bladet inneholder informasjon om mange arrangement og gudstjenester etc, som kanskje vil bli avlyst.

Les bladet her

Tilbake