Oppdatert informasjon 12. mai


Tiltak i menighetene i Den norske kirke på Askøy.
Informasjon om gudstjenester og til deg som har planlagt dåp, vigsel eller begravelse. 

 

12/5-20: Fra fredag 8. mai kan det i gudstjenester, begravelser, dåp og vielser være 50 til stede, utenom de medvirkende. Vi vil understreke at all aktivitet i kirkene må være i tråd med den bransjestandard som Kirkerådet og KA har utarbeidet, og som kan leses på kirken.no

Det vil bli registrering av alle som deltar ved at det lages en liste med navn og telefonnummer. Listen skal oppbevares i 10 dager for deretter å bli makulert. Dette for eventuell smittesporing. 

Telefonnummeret til kirkekontoret er 56 157 100. Dette nummeret har vanlig åpningstid, som er mandag til fredag kl 08:30–15:00. For kontakt utenom åpningstiden kan dere ringe kirkevergen på mobil 93 255 254.

Her følger informasjon om hva som skjer i menighetene nå. Dette blir oppdatert fortløpende. Følg med på nettsiden og facebook-sidene til menighetene våre!

Kirkelige handlinger

Vi vil gjennomføre kirkelig handlinger så langt det lar seg gjøre. Se listen under. Det vil ved alle slike anledninger måtte være god dialog mellom prest og de involverte.

Følgende arrangementer vil inntil videre bli regulert eller avlyst

• Gudstjenester:  12/5-20. Gudstjenester for familier som har avtalt dåp går som avtalt. Når tid vi åpner for vanlige gudstjenester, hvor det er satt begrensninger mht antall som kan delta, vil tidligest skje den 21.mai i Erdal kirke. Mer informasjon kommer.  17. mai vil det kun bli nettgudstjeneste. Det er bestemt gudstjenester med begrenset antall til 50 deltakere fra 24 mai. Se under gudstjenester på nettsiden.
   Vi anbefaler den digitale kirke. LES MER HER.

• Dåp: Dåp vil gjennomføres, og med 50 personer inne i kirken. Presten vil avtale dette med hver enkelt familie.

• Begravelser: Begravelser blir gjennomført, men med restriksjoner mht antall mennesker inne i kirken under seremonien. 50 personer i kirken.

• Vigsler: Planlagte vigsler gjennomføres med restriksjoner mht antall mennesker tilstede. Dvs 50 personer.

• Konfirmantundervisning: Nærmere opplysninger ved konfirmantlærer. Bl.a. undervining over nett.

Barn og ungdom: Alle tiltak/arrangement er satt på vent. Mange tiltak på nett. Vi arbeider pt., dvs den 7/5 med å planlegge og åpne gradvis. Konfirmantarbeidet er prioritert.
Sjekk FB - ALIVE
Ungdomsarbeidet ønsker å være til hjelp for folk på Askøy. Sjekk det ut her!

Formiddagstreff: Alle arrangement avlyses eller utsettes. Flere opplysninger vil komme i løpet av noen dager.

 

Generelle tiltak

Tiltakene vi gjør er forebyggende, og formålet er å begrense smittespredning som best vi kan.
Vi ønsker å lytte til og etterkomme de råd Folkehelseinstituttet og kommuneoverlegen gir:

1. Vask hendene ofte!
Det vil stå Antibac lett tilgjengelig i alle våre kirker hvor det blir avholdt gudstjenester eller gravferdsseremonier. Alle besøkende oppfordres til å tenke god hygiene og vaske hendene eller benytte Antibac der håndvask ikke er mulig.

2. Hoste/nyse eller ikke helt frisk
Bruk lommetørklær, evt. albuekroken, ved hosting/nysing.
Føler du deg ikke i form, så ber vi om at du heller holder deg hjemme enn at du risikerer å smitte andre.

3. Unngå klemmer og håndhilsing
Selv om det er naturlig for oss å hilse eller klemme, spesielt ved begravelser, barnedåp eller andre viktige eller vanskelige anledninger, ber vi om at dette begrenses.

4. Unngå større forsamlinger av mennesker
Kommuneoverlegen har gitt råd om at samlinger av mennesker innendørs må begrenses til 50 peroner. Hold avstand. Dette påvirker svært mange av våre aktiviteter og arrangementer. 

 

Vi vil være her for deg

Det er viktig for oss å si at vi fremdeles er en tilstedeværende kirke.
På denne siden finner du alle ansatte og både e-postadresse og telefonnummer. Ønsker du at noen ber for deg, eller vil du snakke med noen, ta gjerne kontakt! Du kan også benytte deg av dette skjemaet. Her kan du melde inn hva vi kan være til hjelp med (samtale, forbønn, handling, lufte hunden osv).

Tilbake