Gravplassvedtekter for Askøy


Det finnes lover regler og forskrifter for gravferd. Her kan du lese loven, forskriftene og vedteltene for Askøy.

Erdal gravplass 2011

 

Tilbake