Fra krybben til korset gikk veien for deg


1. søndag i adventstiden
Andakt av Godtfred Haugland
Dagens tekst: Matt 21,1-11

 

 

Vi er kommet til første søndagen i advent. Vi er inne i en tid med forventninger – mørke kvelder, stearinlys som tennes, julekonserter, julebakst, gaver som skal planlegges og kjøpes. Forventningene våre er nok forskjellige. Det samme er forberedelsene. Men jeg tror mange av oss gleder seg til jul – og feiringen av Jesu fødsel.

Vi leser i dag om Jesus som kom ridende - hyllet som en konge. Men vi vet også hvordan hans liv på jorden endte. En kjent julesalme sier det på denne måten (N13 56,3):

              Fra krybben til korset gikk veien for deg,
              slik åpnet du porten til himlen for meg.
              Velsign oss, vær med oss, gi lys på vår vei,
              så alle kan samles i himlen hos deg!

 

Gud bryr seg. Det betyr mye for Gud hvordan vi har det. Det er godt å vite at vi er like verdifulle for Gud enten vi er gamle eller unge, syke eller friske. Vi er alle like betydningsfulle for Gud enten vi er yrkesaktive eller er blitt pensjonister. Det er ikke vår stilling eller vår livssituasjon som avgjør forholdet vårt til Gud. Det er det barnekåret vårt som avgjør! For - først skapte Gud oss, deretter kjøpte han oss fri.

Vi står på terskelen til et nytt kirkeår. Jesus ønsker å være sammen med oss i dag, men også i året som ligger foran. Han vil være sammen med oss – fordi han er glad i oss! Han kommer når vi ber. Men han kommer også når vi ikke ber. For – vi leser i Matt 21,5: «Se, din konge kommer til deg, ydmyk er han og rir på et esel».

Derfor er det både trygt og godt å være et Guds barn – et barnekår vi fikk i dåpen. Vi vet at Jesus er sammen med oss i alt vi gjør, i de store tingene så vel som i de små. Det er ikke noe som er for lite til at Jesus ikke vil være med. Det er heller ikke noe som er for stort til at han ikke kan hjelpe.

Gud har gjennom Jesus gitt oss håp for dagene som ligger foran, men også et håp for evigheten. Han har tent et lys i mørke ved at «Kongen din kommer til deg, ydmyk er han og rir på et esel» (Matt 21,5).

 

Bønn for dagen
Nådige Gud, du kommer oss i møte med frelse. Vi ber deg: Gi oss et nådens år der knuste hjerter blir hele, undertrykte blir satt fri og vi kan lovsynge din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.

Tilbake