Om å ta et hint


3. søndag i adventstiden
Andakt av Maria Tveten
Dagens tekst: Matteus 11,2-11

 

2 I fengselet fikk Johannes høre om alt Kristus gjorde. Han sendte bud med disiplene sine og spurte: 3 «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» 4 Jesus svarte dem: «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser:         
    5  Blinde ser, og lamme går,
        spedalske renses, og døve hører,
        døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige.
6 Og salig er den som ikke faller fra på grunn av meg.» 7 Da de gikk, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva dro dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? 8 Nei! Hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? De som går i fine klær, bor i kongenes slott. 9 Hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere: mer enn en profet! 10 Det er om ham det står skrevet:
           Se, jeg sender min budbærer foran deg,
           han skal rydde veien for deg.
11 Sannelig, jeg sier dere: Blant dem som er født av kvinner, har det ikke stått fram noen større enn døperen Johannes. Men den minste i himmelriket er større enn han.

 

Da jeg i min grunnutdannelse skulle lære meg å skrive noveller, var jeg iherdig bruker av litterære virkemidler. Sammenligninger, kontraster, metaforer, besjeling, antydninger og frampek. Frampek gikk ut på at vi skulle legge inn små hint i teksten av hva som kom til å skje. Antyde, men uten å røpe. Frampek skaper forventning.

Profetiene i Det gamle testamentet er frampek på hva som kommer til å skje. Disse profetiene er hint som skaper forventning! En frelser skulle bli født og han skulle sette fanger i frihet. Blinde skulle få synet tilbake. Han skulle være en fredsfyrste. Profetiene tegnet et bilde av en sann frelser, en redningsmann!

«Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» spurte Johannes, da han hørte om alt det Jesus gjorde. Det snodige er at Jesus ikke griper den gyldne muligheten til å si det som det er. I stedet for å sende bud tilbake til Johannes om at «Ja, jeg er den som skal komme» eller «Ja, jeg er Messias» velger Jesus å gi Johannes et hint: «Blinde ser, og lamme går, spedalske renses, og døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige».

Uten å si det direkte, sier og spør Jesus: «Du hører om alt som skjer og hva jeg gjør. Hvem tror du at jeg er, Johannes?»

Det samme spørsmålet stiller jeg konfirmantene mine. «Hvem tror du at Jesus er?» Var han kun et menneske som brukte litt store ord om seg selv, som «verdens lys» og «livets brød?» Var han noe mer enn en velgjører, politisk rebell og medmenneskelig revolusjonist? ER han verdens frelser? Er han den som skulle komme? Er han veien, sannheten og livet?

Vi serveres kanskje ikke noe svar på den måten vi liker det; med to streker under. Samtidig så ligger svaret der i alt det Jesus faktisk gjør og utretter. Kan han være frelseren? Kan han være noe andre enn Gud selv? Hvor fører svaret meg?

Johannes var en kjent mann med mange tilhengere. Jesus begynner å fortelle folkemengden om Johannes. Forsiktig pakker han ut svaret, samtidig som han også røper mer om seg selv. Johannes er noe mer og større enn en profet. Han er budbæreren som folket har ventet på. Det er han som skal rydde vei for Messias.

De bibelske tekstene overgår mine noveller i bruken av frampek og antydninger. Svaret er antydet og samtidig klinkende klart: «Blinde ser, og lamme går, spedalske renses, og døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige». Så; tar du hintet?


Bønn for dagen
Gud, vårt håp du som sendte Johannes Døperen for å rydde vei for ditt rike, vi ber deg: La livets kilder velle frem, og skap fred og rettferd blant oss, ved Jesus Kristus, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud, fra evighet til evighet. Amen.

Tilbake